Sté výročí založení sboru dobrovolných hasičů oslavili v sobotu 4. listopadu v Ješeticích. Po úvodních zdravicích starosty sboru, kterým je již jedenadvacet let Václav Vacek, a starostky obce Lenky Sladkovské následovala v místním kulturním domě minuta ticha na počest zesnulých zakladatelů spolku i všech členů, kteří se v uplynulých desetiletích zasloužili o rozvoj sboru a jeho pokračování do současnosti.

VÍCE INFORMACÍ V ČLÁNKU