Se velkou lítostí vám oznamujeme, že ve čtvrtek 23. 11. 2023 ve věku 76 let zemřel ředitel Nadace na podporu hasičského hnutí Ing. MICHAL WOWESNÝ. Pan Wowesný byl od roku 2004 člen SDH Braník. Přes 38 let byl vedoucím odboru požární ochrany pražského metra Dopravního podniku hl. města Prahy. Od sdružení hasičů obdržel Medaili sv. Floriána.

Rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Čest jeho památce.

Rozloučení proběhne v úzkém kruhu rodiny.

ODKAZ NA ČLÁNEK O M. WOWESNÉM