S velkou lítostí vám oznamujeme, že v pátek 24. listopadu 2023 zemřel ve věku 79 let Zasloužilý hasič FRANTIŠEK HOLUB.

Rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Čest jeho památce.

OSH Vyškov

Fratišek Holub se narodil v 4. října 1944 v Pustiměři, v době kdy byla jeho rodina vystěhována z okupovaných Radslavic německými vojáky. Po 2. sv. válce se rodina opět vrátila do svých rodných Radslavic.  V roce 1973 vstoupil do místního hasičského sboru, kde ve svých 29 letech začal pracovat jako kulturní referent. V tomtéž roce se podílel na organizaci 5. mezinárodní soutěže požárních družstev a sedmého mezinárodního vědeckého sympozia. V roce 1994 se stal starostou SDH Radslavice. Během svého dlouholetého působení u dobrovolných hasičů dosáhl velkých úspěchů jak v rozvoji aktivních dobrovolných činností v obci, spolupráci s ostatními dobrovolnými složkami v obci i s obcí samotnou, ve sportovních aktivitách, tak v zajištění členské základny včetně mladých hasičů. Výrazně se zasloužil o rozvoj hasičstva v obci. Titul Zasloužilý hasič obdržel 11. listopadu 2021, od roku 2022  byl nositelem Řádu sv. Floriána.