V rámci dnešního MEZINÁRODNÍHO DNE DOBROVOLNÍKŮ chceme poděkovat všem dobrovolným hasičům za jejich obětavost, statečnost i ochotu pomáhat druhým. Všichni, co se každodenně zapojují a ukazují, že i malé činy mají svůj význam, si zaslouží úctu a respekt.