Speciální výcvik dobrovolných hasičů Moravskoslezského kraje v ohnivém kontejneru Fire Dragon 9000.

Pro 94 dobrovolných hasičů z Moravskoslezského kraje převážně z okresů Opava a Bruntál byla ve dnech 17 – 19/11 2023 pořádána v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele speciální odborná příprava zaměřená na hašení požárů v uzavřených prostorách, pro stejný počet osob z okresů Nový Jičín, Frýdek – Místek a Ostrava pak o týden později 24 - 26/11 2023 v areálu SOŠ a VOŠ PO Frýdek – Místek. Požáry bytových prostor a obecně hašení požárů v uzavřených prostorách patří k základním pilířům odborné přípravy jednotek PO.

Z důvodů omezených kapacit a vysoké vytíženosti Flashover kontejnerů v ČR proto Moravskoslezský kraj ve spolupráci se SH ČMS - Ústřední hasičskou školou Jánské Koupele a Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje připravil pro členy svých jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí kategorie JPO II projekt zaměřený na výcvik v unikátním mobilním výcvikovém trenažéru Fire Dragon 9000. Tento speciálně upravený návěs kamionu je vybaven technologií spalování propanu a nabízí svým dispozičním řešením široké možnosti zásahových činností jako jsou hašení tlakových lahví, nácviky taktických postupů, vstupování do požárem zasaženého prostoru, předcházení nebezpečným jevům Rollover, Flashover nebo Backdraft, vyhledávání osob v zakouřeném prostoru aj.

V teoretické části se účastníci odborné přípravy seznámili s mobilním ohnivým trenažerem Fire Dragon 9000, bezpečností práce při požárech v uzavřených prostorách a jevy s tím spojenými včetně technik hašení. V praktické části se hasiči rozdělili do skupin, ve kterých nejprve nacvičovali správné používání zavodněných proudů a poté absolvoval každý účastník dva vstupy do ohnivého trenažeru Fire Dragon. V doprovodném programu byla možnost odzkoušení nových produktů firmy Dräger. Ohnivý mobilní výcvikový trenažer Fire Dragon 9000 přijel do ČR z Německa a je určen k simulaci reálných podmínek požáru v uzavřených prostorách. Lektorsky zabezpečovala výcvik firma Dräger Safet s.r.o. Projekt byl spolufinancován z individuální dotace Moravskoslezského kraje.

UHŠ Jánské koupele