Poslední jednání zástupců GŘ HZS a SH ČMS v tomto roce se uskutečnilo v úterý 5. prosince v Praze v Hasičském domě. Za profesionální hasiče se jednání zúčastnili generální ředitel HZS ČR Vladimír Vlček, dále jeho náměstci Petr Ošlejšek, Slavomír Bell, Daniel Miklós a František Vavera. Za dobrovolné hasiče byla přítomna starostka Monika Němečková, náměstci Josef Bidmon, Jaroslav Salivar, Richard Dudek a Dana Vilímková. Přítomen byl rovněž vedoucí ÚKRR Karel Barcuch.

Jako první vystoupil Richard Dudek s prezentací projektu RESCUE CAMPY, který je určen převážně mladým hasičům od 15 do 18 let a jehož cílem je nejen příprava, ale zejména motivace mladých členů SH ČMS pro vstup do JSDHO. Tento vzdělávací projekt je dlouhodobě organizován ve spolupráci s technicky zaměřenými školami, v roce 2023 proběhl v 7 krajích v ČR a ze stran účastníků je o něj stále větší zájem. Cílem je rozšířit kempy do celé republiky. Vedení obou institucí se dohodlo na podpoře součinnosti s krajskými HZS, zejména v těch krajích, ve kterých Rescue campy ještě nebyly realizovány. Generální ředitel v této souvislosti uvedl, že by bylo vhodné v budoucnu sledovat statistická data, kolik účastníků tohoto projektu projeví v budoucnu zájem o vstup do jednotky.

Dále byla diskutována novela zákoníku práce (č. 281/2023 Sb.), konkrétně téma týkající se dohod o provedení práce. Obě strany se shodly na tom, že nově nastavený princip nelze aplikovat při činnosti členů JSDHO, a to zejména proto, že „práci“ charakteru mimořádné události nelze plánovat předem.  Obdobnou činnost vykonávají i další subjekty jako záchranáři či horská služba. V této souvislosti diskutovali přítomní i otázku dobrovolnictví a jejího ukotvení v zákonných normách v ČR.

Další oblastí k jednání, byla oblast požárního sportu. Náměstek Ošlejšek podal informaci o obdržení dopisu od předsedy Českého svazu požárního sportu (ČSPS) ohledně účasti sportovců HZS na Mistrovství světa v požárního sportu v Číně na podzim roku 2024, které organizuje Mezinárodní federace hasičů a záchranářů se sídlem v Moskvě. Vzhledem k tomu, že GŘ HZS a SH ČMS mají podepsanou dohodu o vzájemné spolupráci, která zahrnuje i oblast požárního sportu, včetně vysílání společné reprezentace na mezinárodní akce, bylo odpovězeno společným dopisem. Zástupci obou stran se shodli, že v oblasti hasičského sportu, tj. v obou jeho odvětvích, požárního sportu i klasických disciplín CTIF, budou i nadále vyvíjet společnou aktivitu a podporovat rozvoj hasičského sportu v rámci HZS i SH ČMS směrem k mezinárodním aktivitám v souladu s postojem vlády ČR, s důrazem na zachování dobrého jména hasičského sportu směrem k široké veřejnosti, partnerům i státním institucím.

Starostka dále informovala, že v rámci mezinárodní organizace CTIF začala aktivně pracovat odborná komise požárního sportu. Obě strany se shodly na podpoře mezinárodních aktivit v součinnosti s touto federací zejména na podpoře mezinárodních aktivit na území ČR.

Posledním bodem jednání byla diskuse ohledně legislativních úprav v oblasti požární ochrany v následujícím roce 2024. Generální ředitel uvedl, že se chystá úprava zákona č. 133/1985 Sb. s ohledem na prevenci v souvislosti s lesními požáry. Dále se chystá úprava zákona, která se bude týkat stanic a zejména jednotek JPO II. Zástupci HZS rovněž uvedli, že s ohledem na konsolidační balíček se v rámci HZS chystá rovněž několik úsporných opatření, zejména personálního charakteru.

Na závěr jednání starostka poděkovala představitelům HZS ČR za úzkou spolupráci v roce 2023 a vyjádřila přesvědčení, že bude v této pozitivní atmosféře pokračovat i nadále ku prospěchu obou stran.

Další společné jednání je naplánováno na první polovinu roku 2024.

Po společném jednání následoval křest nové knižní publikace s názvem Hasičská vyznamenání 1869–1951. Publikace se zabývá historií hasičských vyznamenání, a to v širokém období od konce 19. století až do začátku 50. let 20. století na Moravě a ve Slezsku a částečně též v Podkarpatské Rusi a tzv. sudetských oblastech. Vyznamenání na těchto územích byla udělována profesionálním a dobrovolným hasičům právě v tomto období. Autory jsou Ing. Oldřich Lukš, Bc. Ladislav Kubias a Alois Tacl. V úvodní fázi autorům pomohl také slovenský kolega Jaroslav Kozák, který pořídil většinu fotografií dekorací. Svou pomocí přispěli i další kolegové ze sekce sběratelů a pracovníci při Centru hasičského hnutí Přibyslav. Jedná se o odbornou publikaci v oblasti tzv. faleristiky (pomocná věda historická věnující se historii řádů a vyznamenání). Křest knihy se uskutečnil ve foyer Divadla U Hasičů za přítomnosti členů Vedení SH ČMS a HZS.

Mgr. Irena Špačková

tisková mluvčí SH ČMS