V úterý 28. listopadu se konala v Muzeu nákladních automobilů Tatra přednáška s názvem Historie a současnost hasičských sborů. Zájemci, kteří na přednášku přišli už o hodinu dřív, si mohli prohlédnout vystavené hasičské cisternové automobilové stříkačky zn. Tatra a také zhlédnout video složené z jednodivých výjezdů hasičů profesionální jednotky. Se vznikem hasičských sborů, jejich rozdělením i samotnou prací seznámil přítomné Adam Fojtík, velitel profesionálních hasičů ze stanice Kopřivnice. „První ryze český sbor dobrovolných hasičů vznikl ve Velvarech v roce 1864, v samotné Kopřivnici byl sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1884 a v témže roce vyjelo к prvnímu požáru 43 mužů. V roce 1913 sbor požádal o výstavbu hasičské zbrojnice, které se z důvodu I. světové války dočkal až v roce 1921,“ poznamenal během prezentace Adam Fojtík s tím, že v příštím roce bude jednotka slavit 140. výročí svého založení.
Adam Fojtík hovořil nejen o historii, ale vysvětlil pojmy a rozdíly mezi sborem dobrovolných hasičů, jednotkou sboru dobrovolných hasičů a jednotkou požární ochrany. Přítomní se dozvěděli podrobnosti o vybavení, zázemí či podmínkách akceschopnosti jednotek požární ochrany, o jejich přípravě a také o výjezdech к požárům jak dobrovolných kopřivnických hasičů, tak i profesionální jednotky hasičů, která vznikla v Kopřivnici 1. ledna 2021.
Následně Jakub Vaculík, velitel družstva stanice Kopřivnice, hovořil o práci operačního a informačního střediska. Ten poznamenal, že když někdo potřebuje lékařskou pomoc, je lepší volat na tísňovou linku 155, ve všech ostatních případech je dobré volat na číslo 112, kde jsou zastoupeny všechny složky integrovaného záchranného systému. Během jeho vystoupení přítomní zhlédli i videa, jak to funguje v praxi - od samotného nahlášení až po výjezd к události. Velitel družstva přiblížil i hasičskou techniku, kterou hasiči využívají při svých zásazích.
 
zdroj: Kopřivnické noviny, 7. prosince, číslo 43, strana 3.