S velkou lítostí vám oznamujeme, že v pondělí 11. prosince ve věku 67 let zemřel Zasloužilý hasič ROMAN HES. 
 

Rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Čest jeho památce.

OSH Praha-východ


Roman Hes se narodil 18. září 1956. V roce 1978 vstoupil do Sboru dobrovolných hasičů Malá Lečice na okrese Praha-západ. Zde se již od samého počátku zapsal do povědomí svých hasičských kolegů svou přátelskou povahou, ochotou pomoci a bezmeznou pracovitostí. Od roku 1985 působil ve funkci velitele, v níž se s plným nasazením věnoval výcviku, péči o hasičskou techniku, organizaci soutěží a dalším činnostem s tím spojených. Jako přirozená autorita působil jak na své sborové kolegy, tak i v rámci 8. okrsku okresu Praha-západ, kde byl po více než 20 let členem okrskového výboru a aktivně se podílel na pořádání okrskových akcí včetně základních kol v požárním sportu či tradičních Silvestrovských soutěží. Zejména u této oblíbené soutěže patřil mezi její nadšené propagátory a hlavní organizátory. Hasičské práci věnoval spoustu času na úkor osobního volna.

Kolegové hasiči vzpomínají na Romana Hese jako na hybnou sílu celého sboru, neboť se aktivně podílel na řízení chodu SDH Malá Lečice, na přípravách všech aktivit, podařilo se mu rovněž rozšířit sborovou členskou základnu, dále díky jeho nasazení sbor uspořádal mnoho kulturních akcí. Výraznou zásluhou Romana Hese bylo prosazení záměru přestavby hasičské zbrojnice a nákup požárního vozidla AVIA spolu s dalším potřebným vybavením zásahové jednotky. Jako skvělý elektrikář ve svém volném čase provedl většinu elektroinstalace a nové hasičské zbrojnici a zajišťoval i elektroinstalaci při všech událostech, které byly pořádány jeho domovským sborem.  

Za práci pro dobrovolné hasiče byl roku 2019 udělen Romanu Hesovi Řád svatého Floriána, dne 25. října 2022 převzal v Přibyslavi nejvyšší ocenění - Titul Zasloužilý hasič. Bohužel z tohoto ocenění se mohl těšit jen něco málo přes rok, neboť nás navždy opustil 11. prosince 2023.