Již podvacáté ocenil Zlínský kraj dobrovolné pracovníky, věnující se práci s dětmi a mládeží, kteří svoji činnost vykonávají dlouhodobě a bez nároku na finanční odměnu. „Vy všichni, kdo se ve svém volném čase věnujete dětem a mládeži, si zasloužíte naše velké uznání a poděkování. Díky vaší práci získávají mladí lidé nejen nové dovednosti a vědomosti, ale také cenné životní zkušenosti, a mají ve vás vzory, které jim pomáhají formovat své vlastní hodnoty a přístup k životu,“ řekl hejtman Radim Holiš na slavnostním předání 28. listopadu v Baťově mrakodrapu.
Odboru školství krajského úřadu bylo letos doručeno celkem 32 nominací z různých zájmových oblastí, jakými jsou sport, kultura, volný čas nebo dobrovolní hasiči. Nominace na ocenění mohli podávat představitelé měst a obcí, škol a školských zařízení, nevládních neziskových organizací, fyzické osoby apod. Výběrová komise navrhla Radě Zlínského kraje k ocenění 20 dobrovolných pracovníků, a to na základě předem stanovených kritérií. Ocenění převzali pamětní medaile, pamětní listy a upomínkové předměty.
 
Mezi dvacítkou oceněných byly i osobnosti z Kroměřížska: Stanislav Diatka – Sbor dobrovolných hasičů Žeranovice, Marie Gajová – TJ Sokol Holešov, František Konečný – Sbor dobrovolných hasičů Žeranovice, Anna Petrášová a Jitka Starostová – TJ Sokol Přílepy, Jana Šimčíková – Taneční soubor Stars z Bystřice pod Hostýnem.
 
zdroj: Týdeník Kroměřížska, číslo 50, 12. prosince 2023, strana 7.