S velkou lítostí vám oznamujeme, že v sobotu 25. listopadu zemřel ve věku 91 let Zasloužilý hasič JOSEF PETR. 
 

Rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Čest jeho památce.

SDH Nová Paka


Josef Petr se narodil 10. února 1932 v Uhlířích nedaleko Nové Paky, kde se také stal v roce 1949 členem tamního hasičského sboru. Po přestěhování do obce Hřídelec v roce 1956 se i nadále věnoval hasičskému poslání, zde také začal pracovat jako funkcionář sboru – několik let vykonával funkci starosty sboru dobrovolných hasičů Hřídelec.

V roce 1972 se Josef Petr přestěhoval do Nové Paky, kde aktivně působil až do závěru svého života. Dlouhá léta se věnoval hlavně práci v oblasti prevence. Absolvoval tříletý kurz prevence v Bílých Poličanech, kde úspěšně složil závěrečné odborné zkoušky DIPO v stal se z něj dobrovolný inspektor požární ochrany. Následovaly další doškolovací kurzy. Dále až do roku 1991 zastával pozici v okresním štábu CO-PO okresu Jičín.

Mezi lety 1991 až 2015 byl vedoucí odborné rady prevence okresního sdružení hasičů Jičín a zároveň i členem odborné rady prevence krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje. Zapojil se i do činnosti OSH Jičín – dlouhých 32 let (1983 – 2015) byl členem výkonného výboru OSH Jičín, v letech 2005 až 2015 náměstkem starosty OSH Jičín. Zde organizoval činnost okresního sdružení hasičů Jičín, pomáhal při zajištění okresních i krajských kol postupových soutěží, činnosti mládeže a prevence.

I v našem novopackém sboru působil hned od začátku především v oblasti prevence. Dlouhé roky zastával funkci preventisty MěÚ v Nové Pace. V roce 1980 byl zvolen starostou SDH Nová Paka a tuto funkci vykonával až do roku 2005, dalších deset let byl náměstkem starosty. Ze své pozice se zasadil o zřízení výjezdové zásahové jednotky MěÚ Nová Paka, která v roce 1995 byla jedna z prvních v celé ČR. Roku 2002 byl společně se starostou města Petrem Kuříkem oceněn na hradě Bouzov medailí Za vzornou spolupráci.

Josef Petr získal mnoho svazových vyznamenání, to nejvyšší – titul Zasloužilý hasič – mu byl slavnostně udělen 15. listopadu 1996 v centru hasičského hnutí v Přibyslavi. Pepa byl také nositelem odznaku Vzorný hasič.

Josef Petr se vždy snažil vytvářet kamarádskou a přátelskou atmosféru kolem sebe, problémy vyřešit ke spokojenosti všech. Proto byl oblíben i mezi mladší generací, které postupně předával své bohaté, nejen hasičské zkušenosti.

Za sbor dobrovolných hasičů Nová Paka vyjadřujeme upřímnou soustrast. Pepo, tvoje zkušenosti a nezdolný optimismus budou chybět nejen nám, hasičům z Nové Paky, ale celé velké hasičské rodině, čest tvojí památce.

SDH Nová Paka