Společnost pro Svatováclavská studia se před několika lety rozhodla systematicky vydávat odborné sborníky k oblastem, které jsou zásadní pro téma naší státnosti. Zároveň definovala celkem dvanáct takových klíčových oblastí. V polovině roku 2023 se rozhodla pořádat pravidelně k vydaným sborníkům z edice Svatováclavská studia odborná prezentační setkání, a to pod společným názvem "Večery české státnosti".

Ve světě bez plného hodnotového ukotvení, ve světě bezbřehého relativismu, nelze dlouhodobě existovat. Takto formovaná společnost, by totiž nezadržitelně spěla ke svému zániku. A také současná atlantická civilizace založená na protikřesťanském humanismu lidských práv nadřazených Řádu Stvoření se v evidentní krizi nachází. Hodnotově do ní ale nepatří země ve středu, na východě a na jihu Evropy, které jsou bohužel dobytým územím atlantické civilizace a hrají v ní nedůstojnou úlohu. Evropa bez křesťanství nemůže být evropská. Návrat zpět k prověřeným hodnotám se navíc neobejde bez kritického myšlení jako metody hledání pravdy.

Sborník "Obnova hodnot a návrat ke kritickému myšlení" je mj. k dispozici zdarma v elektronické podobě a jeho hlavní myšlenky shrnují vystoupení, která zazněla v refektáři Provincie bratří františkánů v úterý 12. prosince 2023.

Vystoupení řečníků ze dne 12. prosince jsou k dispozici na YOUTUBE kanále ZDE

Václav Liška

vedoucí ÚORHiM