Vážené a milé hasičky, vážení a milí hasiči,

členky a členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Jen těžko se mi hledají slova. Tragická událost z 21. prosince mění život každého z nás. Skláním se před obrovskou odvahou a nasazením všech hasičů, záchranářů, policistů. Čas vrátit neumíme, budoucnost nevidíme.

Jediné co nyní můžeme, je zastavit se, vypnout rušivé myšlenky a otevřít svá srdce pro lidi kolem nás. Letošní Vánoce budou o to více časem, kdy si uvědomujeme, jak důležité je pro nás mít se koho držet, mít se na koho těšit a dočkat se jeho návratu, než kdy jindy.

A právě dobrovolná práce často spojuje lidi dohromady. Posiluje přátelské vazby a vytváří soudržnost. Dobrovolnictví vnímám jako náročnou, ale zároveň hodnotnou činnost. Dnes a denně se potkávám s řadou z vás, kteří nečekáte finanční odměnu, ale posiluje vás vědomí, že můžete být někomu užiteční a vidět pozitivní změny, především díky svému úsilí.

Ráda bych vám vyjádřila nejhlubší uznání a vděčnost za neocenitelnou práci, kterou vykonáváte pro naši společnost. Pomáháte lidem v nesnázích, podporujete komunitní projekty a přispíváte k celkovému blahu občanů naší země. Vaše odvaha, statečnost a obětavost, kterou projevujete při záchraně lidských životů a majetku, je inspirací. Děkuji vám i za váš čas, energii a entuziasmus, které věnujete obecné spolkové činnosti, věcem, které jsou pro nás všechny důležité a mají klíčovou roli ve společnosti.

Rok 2023 byl pro nás rokem, kdy jsme se po dlouhých pěti letech opět mohli setkat při mimořádné akci PYROCAR. Tuto přehlídku nejen záchranářské technicky navštívilo odhadem bezmála 40 000 návštěvníků. Obnovena byla dohoda o vzájemné spolupráci s Hasičským záchranným sborem České republiky, prohloubena spolupráce s mezinárodní organizací CTIF, kde zahájila činnost nová odborná komise, komise požárního sportu. V Centru hasičského hnutí v Přibyslavi bylo v průběhu roku oceněno 158 dobrovolných hasiček a hasičů titulem Zasloužilý hasič. Bývalý starosta sdružení Ing. Karel Richter obdržel Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně In memoriam. Jsme aktivním článkem platformy HOPE – LOG, která usiluje o vzdělávání a sdílení zkušeností napříč oborem humanitární logistiky. V rámci schváleného rozpočtu se nám podařilo investičně podpořit modernizaci objektu Ústřední hasičské školy, táborové základny Jánské Koupele i Centra hasičského hnutí v Přibyslavi, kde byla mimo jiné v letošním roce otevřena expozice hasičských stříkaček Vystrčil a synové a byly zahájeny práce na nové expozici HZS Českých drah. Podána byla žádost o investiční dotaci na výstavbu výcvikového polygonu pro členy JSDHO v ÚHŠ Jánské Koupele. Úspěšná byla naše žádost o investiční podporu u Národní sportovní agentury. Rekordní počet účastníků zaznamenalo III. kolo Českého halového poháru v běhu na 60 m s překážkami v Praze, kde se během jednoho víkendu postavilo na start více než tisíc mladých hasičských sportovců. Spuštěn byl nový vzdělávací projekt soutěžního charakteru: Závod hasičské všestrannosti a brannosti. V rámci pilotního projektu se do této aktivity zapojili žáci ZŠ Rakovského v Praze. Na říjnovém jednání schválilo Shromáždění starostů Okresních sdružení hasičů konání Sjezdu SH ČMS v roce 2026.

Celkově byl rok 2023 výzvou, ale zároveň přinesl mnoho nových poznatků a změn. V nadcházejícím roce nás čekají další příležitosti a bezpochyby i nečekané situace, kterým bude třeba čelit a hledat pozitivní řešení i za pomoci konstruktivní zpětné vazby.

Té se nám dostalo zejména od našich partnerů, institucí, firem a společností, které nás podpořily nejen při akci Pyrocar. Díky vaší podpoře jsme dosáhli společných úspěchů, vaše přínosy posilují naše projekty. Věřím, že vzájemná spolupráce bude pokračovat i v roce 2024. Vaše důvěra a spolehlivost jsou pro nás nepostradatelné. Děkuji vám za vaši oddanost a těším se na další společné cíle.

Vážení a milí,

chtěla bych vám popřát, aby letošní Vánoce byly plné lásky, porozumění a klidu. Ať váš domov zaplaví vůně cukroví, zazní zpěv koled a v očích vašich nejbližších vidíte štěstí.

Děkuji vám i za tichou vzpomínku na vaše blízké, kamarády a kolegy, na všechny ty krásné chvíle, které jste s nimi sdíleli.

Přeji vám, aby nový rok byl rokem plným úspěchů, radosti a naplnění vašich snů a přání.

Ať máte vždy dostatek sil a odhodlání čelit všem výzvám, které vás čekají. Ať vás provází zdraví a bezpečí.

Děkuji vám za vaši práci, děkuji mým kolegům a nejbližším spolupracovníkům a přeji nám všem, abychom i v obtížném období celospolečenské nespokojenosti a kritiky, společně hledali aktivity, které přináší radost, vedli otevřený dialog a zachovali si porozumění, soudržnost, toleranci a zejména morální kredit.

S úctou,

Monika Němečková