Celkem 415 obyvatel dnes žije v Petrovicích, obci nacházející se vzdušnou čarou šest kilometrů severozápadně od TřebíčePetrovice leží nedaleko řeky Jihlavy a první písemná zmínka o nich pochází z roku 1224. Objevila se v listině Přemysla Otakara I. stanovující hranice přibyslavické provincie. Mezi obcemi spravovanými touto provincií patřící k majetkům české královny Konstancie jsou zmíněny právě Petrovice. Ve 14. století pak patřily pod hrad Rokštejn, který v roce 1371 získal syn markraběte Jan. Na počátku 15. století získal Rokštejn a Petrovice rod pánů z Valdštejna. O minulosti nedávno minulé, současnosti i dohledné budoucnosti obce jsme si několik dní po začátku letošního roku povídali se starostou Petrovic Petrem Padrnosem.
 
Petrovice patří k obcím, které se po roce 1989 osamostatnily, ale dnes už zase panuje tlak na slučování obcí.
Já osobně jsem rád, že se naše obec vrátila ke svým pramenům, i když je složité vykonávat množství administrativy.
 
Máte rok starý, nebo spíše nový uzemní plán obce.
V této chvíli jsou v něm vyčleněny například tři lokality na bydlení, z toho jedna je obecní. U této lokality čekáme na povolení všech orgánů státní správy k možné realizaci inženýrských sítí. Další dvě lokality jsou v režii vlastníků pozemků. Rozšiřujeme intravilán obce s tím, že proběhne parcelace na nové stavební pozemky.
 
Jak jste na tom v Petrovicích s infrastrukturou?
Bavíme se spolu v budově bývalé školy, která je z roku 1926. Postupně byla výrazně zrekonstruována a rozšířena a po roce 1989 se změnila na víceúčelovou budovu. Dnes v ní máme obecní úřad, místní lidovou knihovnu, tělocvičnu a mateřskou školu. Školáci od nás jezdí do školy v Okříškách, kde máme i poštu. První stupeň základní školy byl u nás zrušen v roce 1986 a od té doby chodí všechny děti školou povinné do Okříšek. Pokud jde o mateřskou školu, slouží nejen rodinám a dětem z Petrovic, ale asi polovinu dětí k nám dovážejí rodiče i z Hvězdoňovic, Nové Vsi, případně i z Krahulova nebo Okříšek, pokud to rodičům vyhovuje. My se tomu nebráníme, vzít do naší školky děti odjinud.
 
Vím, že máte pro letošní rok schválený vyrovnaný rozpočet obce, přičemž výše příjmů a výše výdajů je 9 968 500 korun. Co za ty peníze pořídíte?
Chtěli bychom opravit teracové podlahy a kamenné schody v budově bývalé školy. Ale opravit bychom chtěli třeba i opěrnou zeď a plot u kapličky uprostřed obce. V kapličce již několik let máme o adventních víkendech a ve vánočním čase vystavený dřevěný vyřezávaný betlém se stovkami figurek od místního řezbáře, pana Františka Fialy.
Asi 750 000 korun půjde na projektování. V tuto chvíli se projektuje nová obecní kanalizace včetně čistírny odpadních vod. Projektová dokumentace by měla být hotová do poloviny letošního roku. A pak teprve uvidíme, jak se nám bude dařit získat potřebné dotace. Při našem rozpočtu necelých deset milionů bychom zkrátka novou kanalizaci a čističku nevybudovali. U nás máme kanalizaci jednotnou ze 70. let minulého století. To limituje i výstavbu nových rodinných domů, které se do stávající kanalizace nemohou napojit a jejichž majitelé musí tuto záležitost řešit kompletně sami. Pokud zkrátka obec nemá čistírnu odpadních vod, musí si každý dům vytvořit vlastní domovní čistírnu. Rozpočet na naši novou obecní kanalizaci včetně čistírny odpadních vod byl před současným velkým zdražováním odhadován přes šedesát milionů. Uvidíme, jaké budou vypsané dotační tituly. Ale celkově to bude v mnoha směrech zátěž pro obec na řadu let, včetně splácení finančního podílu obce. I následné opravy komunikací a veřejných prostor budou nákladné.
 
Už víte, u koho budete žádat o dotace?
Dotační tituly pro tento účel vypisuje Státní fond životního prostředí nebo Ministerstvo zemědělství. Je to poměrně složitá záležitost a my si na to najímáme firmy, které nám žádosti o rozsáhlejší dotace zpracovávají.
 
Takže Petrovice mají před sebou vidinu rozkopání obce.
V této době je kanalizace naší prioritou a rozkopání se nevyhneme.
 
Jste členy svazku obcí Vodovody a kanalizace Třebíčsko?
Nejsme, jsme jen členy svazku zaměřeného na zásobování vodou se sídlem v Okříškách. Ale ten zkrátka řeší pouze vodovod a neřeší kanalizaci. Vodovod se v naší obci budoval v letech 1993–1994.
 
A co plyn, přecházejí u vás lidé na jiné způsoby topení?
Plyn se do Petrovic zaváděl v roce 1998, ale přiznám se, že nevím, jestli lidé přecházejí na jiné způsoby vytápění domů. Určitě v roce 1998 nepřešli všichni na plyn. Jestli se dnes u nás topí třeba více dřevem, nedokážu posoudit. Naše katastrální území není příliš zalesněno jako třeba v Heralticích. Máme 22 hektarů lesa, přesněji 22 hektarů vykácené plochy lesa. Postupně se nám daří vlastními silami jednoho zaměstnance údržby obce les obnovovat. Není to naráz a myslím si, že to ani není úplně špatně obnovit každý rok jen určitou část bývalého lesa. Máme poměrně dobrou úspěšnost v ujímání sazenic a růstu lesů, někde máme znovu jehličnany, ale sázíme také smíšené lesy. V létě najímáme i brigádníky, kteří malé stromečky obšlapávají, aby lépe vzdorovaly buřeni.
 
Vím, že u vás funguje prodejna smíšeného zboží.
Naši prodejnu provozuje COOP Havlíčkův Brod. Žádáme kraj o dotaci, protože COOP po nás požaduje příspěvek na provoz prodejny v obci z důvodu její ztrátovosti. Dotace se ročně pohybuje v řádu desetitisíců. Všichni lidé si mají kam jít nakoupit základní potraviny a je to svým způsobem i společenský stánek obce. Prodejna jím vždycky byla a bude. Samozřejmě záleží hodně na tom, kdo prodejnu vede. A musím říct, že máme dobrou paní prodavačku, která je i velmi komunikativní s nakupujícími, což je také velmi důležité.
 
V Petrovicích máte i kulturní dům, ale při příjezdu do obce jsem tentokrát zaparkoval vedle vaší nové víceúčelové obecní budovy s bílou fasádou. Vypadá skoro jako bungalov milionáře.
Je pravda, že stála 13 milionů korun, dostavěli jsme ji do konce loňského roku. Můžeme v ní umístit i prodejnu, to ale bude závislé na jednání s provozovatelem stávající prodejny a také na výši příspěvku na provoz této prodejny. V budově ale získáme především zázemí pro zaměstnance obce, protože až dosud žádné nebylo. Je potřeba komunální techniku někde dobře uskladnit. Do budoucna je v budově možnost i vytvořit půdní byt. Nemyslím, že se jedná o bungalov milionáře. Jedná se o jednopatrovou budovu, která je postavena v klasickém stylu vesnického charakteru. Bílá budova s červenou střechou.
 
A co spolky, zájmové organizace? Když se řeknou Petrovice, každému na Třebíčsku se hned vybaví hasiči, tedy požární sport.
Cvičiště pro dobrovolné i profesionální hasiče z Kraje Vysočina bylo u nás budované už od 70. let minulého století. Velmi se o ně zasloužil pan Milan Ondráček, který se v hasičině doslova zhlédl. Hasičská zbrojnice ve sportovním areálu pak vznikla 2004–2005 na místě bývalého proslulého železničního vagonu, který sloužil v letech 1980–2004 jako zázemí hasičům. A když se naskytla možnost udělat u nás krajský hasičský areál, odstranil se zkrátka vagon a vznikla nová hasičská zbrojnice se zázemím pro celý sportovní areál.
 
Fotbalový klub také máte?
Ten ne, ale vznikl u nás asi před deseti lety také oddíl nohejbalistů. Hasiči a nohejbalisté jsou jediné dva sporty, které tady máme.
Přejděme od sportu k přírodě. Zaznamenal jsem pěknou zprávu z Petrovic, že jste po mnoha desetiletích obnovili obecní sad.
Sad, který jsme v loňském roce obnovili výsadbou 25 ovocných stromů, u nás vznikl už v roce 1932. Projekt obnovy našeho sadu finančně podpořila Nadace ČEZ v grantovém programu Stromy 2023. Sad je lidem volně přístupný, ještě chvíli to ale bude trvat, než si tam někdo utrhne jablko, hrušku nebo švestku.
A když už jsme u životního prostředí obce, tak se také mohu pochlubit, že před dvěma lety jsme zkolaudovali nový, asi dvouhektarový rybník zvaný Loučky. Vznikl na obecních pozemcích směrem na Hvězdoňovice. Jeho hlavním smyslem je zadržovat vodu v krajině. V Petrovicích kdysi bývávalo více rybníků, ale všechny byly zrušeny.
 
Tak mě tak napadá – první písemná zmínka o Petrovicích je z roku 1224, že vy letos budete slavit 800. výročí obce?
Napadá vás to dobře. Naši oslavu chystáme na 7. září. Ještě nevíme, jestli ji spojíme i se srazem rodáků. Před deseti lety, u příležitosti 790 let obce, se sraz rodáků konal. V letošním roce vyjde i knížka o historii Petrovic.
 
foto: HoN: Arnošt Pacola
autor: Arnošt Pacola Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
zdroj: Horácké noviny, číslo 2, 11. 1. 2024, strana 3.