Veliteli jednotky SDH Kejžlice přišlo poděkování od rodiny Pecharovy za náročný zásah po pádu stromu na střechu jejich rodinného domu v obci Bratroňov (okres Havlíčkův Brod). Zásah proběhl 25. prosince 2023 v podvečerních hodinách v náročných podmínkách během silného větru. Na místo přijela JSDHO Kejžlice, která se okamžitě pustila do složité a nebezpečné práce. Akce se protáhla až do naprosté tmy. Rodina Pecharova vyzdvihla profesionalitu dobrovolných hasičů a jejich snahy o minimalizaci druhotných škod. Spadlý strom se podařilo odstranit bez vzniku většího poškození na rodinném domě.

Děkujeme rodině Pecharových za zaslání poděkování, zveřejňujeme ho v plném znění. Jedná se o jeden z mnoha pozitivních příkladů, jsme rádi, že si občané ČR váží práce dobrovolných hasičů a jsou schopni ji ocenit. Období vánočních svátků bylo náročné nejenom pro hasiče z Vysočiny, ale pro všechny zasahující jednotky v celé republice. Jen samotní dobrovolní hasiči z Kejžlice zasahovali mezi 23. a 25. prosincem u 17 mimořádných událostí, v drtivé většině způsobených silných větrem a těžkým sněhem. 

Tomáš Vacek, velitel JSDHO Kejžlice