S velkou lítostí vám oznamujeme, že v neděli 28. ledna zemřel ve věku 79 let Zasloužilý hasič RUDOLF MALEC. 
 

Rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Čest jeho památce.

Alena Foldovástarostka OSH Plzeň-sever


Rudolf Malec byl dobrovolným hasičem téměř šedesát let, členem byl v SDH Křečov. Za dlouhou dobu prošel mnoha funkcemi, ať jako starosta sboru, náměstek starosty okrsku a neodmyslitelně byl mnoho let členem Okresní kontrolní a revizní rady. Svou práci vždy odváděl svědomitě a pečlivě, byl vzorem mladé generaci a v jeho šlépějích pokračuje téměř celá rodina. Za svou obětavou práci byl několikrát vyznamenán: v roce 2009 mu byla udělena medaile Za mimořádné zásluhy a v roce 2016 převzal v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi titul Zasloužilý hasič. Posledním vyznamenáním bylo udělení Záslužné medaile OSH III. stupně v roce 2019, při příležitosti jeho 75. narozenin. 
 
Bylo-li na světě zásluhou blízkého člověka trochu víc lásky a dobroty, trochu víc světla a pravdy, měl jeho život smysl a zůstává navždy zapsán v našich srdcích.