"Diagnostika a měkké dovednosti" byl název kurzu a praktického cvičení, který vznikl ve spolupráci Okresního sdružení hasičů Plzeň sever s Fakultní nemocnicí Plzeň v neděli 28. ledna 2024. Kurz byl vytvořen pro zdravotníky z řad hasičů a dalších dobrovolníků, podílejících se na činnostech při mimořádných událostech. Cílem bylo naučit se záchranné práce a zajištění pacientů dle jednoduchých algoritmů používaných v přednemocniční neodkladné péči.

Cvičení, které navazovalo na teoretickou přípravu, proběhlo v prostorách stálého tlakově odolného úkrytu pod Fakultní nemocnicí v Plzni. Pro účastníky kurzu bylo připraveno několik scénářů, kdy museli nalézt v podzemí zraněné osoby, provést základní vyšetření a ošetření závažných poranění. Následně figuranti byli transportováni do vyšších pater krytu, kde si je převzali další zdravotní týmy. Během kurzu se dbalo i na kvalitu předávání informací. Hlavní myšlenkou při předávání pacientů bylo udržet strukturu AT-MIST, kde ve velmi krátkém času dokážeme strukturovaně předat maximum informací. Pátrání po pohřešovaných osobách se zúčastnili i kynologové Záchranného týmu ČČK Plzeň. Pátrání v krytu bylo jen za svitu svítilen nebo Light sticku. Omezené světlo donutilo zasahující zlepšit své komunikační dovednosti v týmu a zároveň opakovaně kontrolovat každý svůj postup, aby se ujistili, že o pacienta je dobře postaráno.
Po ukončení praktických nácviků se všichni účastníci přesunuli do prostor urgentního příjmu nemocnice, kde jim byl vysvětlen postup činností při příjmu pacienta, a zároveň zde proběhla poslední část kurzu, kterou bylo třídění zraněných osob při hromadných neštěstích.
 
Bc. Ondřej Holeček
vedoucí OROO OSH Plzeň-sever