Poslouží k mytí i uskladnění velkých zásahových vozidel a také jako důležité zázemí pro hasiče s nejrůznějšími specializacemi. Na stanici profesionálních hasičů v Olomouci vyrostla nová přístavba za 45 milionů, ve které budou mít své vybavení, dílny či techniku například lezci, střelmistři či potápěči. Během 14 měsíců vybudovala stavební firma novou přístavbu v areálu požární stanice v Olomouci ve Schweitzerově ulici. Na pátek 2. února pak připadal termín slavnostního otevření budovy a také předání nové techniky profesionálním hasičům a použitých, ale stále užitečných strojů dobrovolným hasičům neboli dobrákům z měst a obcí z Olomouckého kraje.
Nový objekt využijí příslušníci chemické, technické a spojové služby, kteří se starají mimo jiné o komunikační prostředky, speciální vybavení, detekční techniku a dýchací přístroje profesionálních i dobrovolných hasičů. Odborníci mohou využívat větší dílny a moderní zázemí odpovídající současným požadavkům na výkon služby. „Součástí prostor je takzvaná mokrá a suchá dílna chemické služby i moderní technologie pro plnění tlakových láhví dýchacích přístrojů s novým výkonným kompresorem firmy Dräger,“ přiblížila mluvčí HZS Olomouckého kraje Lucie Balážová .
Stavba nabízí také zázemí pro hasiče se specializacemi, konkrétně potápěče, lezce a střelmistry, kteří zde mohou využívat i větší skladovací prostory. Nechybí ani myčka pro výjezdovou techniku, garáže pro speciální techniku a další skladovací prostory. Budova je zatím takřka prázdná, hasiči ji obsadí po získání příslušného kolaudačního rozhodnutí. „Jakmile ho budeme mít, tak začneme okamžitě nastěhovávat lidi i techniku. Takže přibližně za měsíc bude přístavba v provozu,“ předpokládá ředitel HZS Olomouckého kraje brigádní generál Karel Kolářík . Kromě nového zázemí pro specialisty uvolní přesun široké škály jejich vybavení do nových prostor i kapacity ve zbytku stanice, i tam se tak zlepší komfort pro hasiče.
„Tyto prostory nám do této chvíle chyběly. Stanice Olomouc je největší v rámci kraje, zázemí v oblasti odborných služeb ale bylo nevyhovující. Získáváme i důležitá garážová stání, kterých byl vzhledem k přibývající technice také nedostatek,“ podotkl ředitel Kolářík.
Druhým důležitým vylepšením pro profesionální hasiče z centrálních stanic Olomouc a Přerov jsou i tři nové sady hydraulických vyprošťovacích zařízení, která na rozdíl od předchozích verzí fungují na akumulátor. „Bateriové provedení je daleko operativnější, například pro případ potřeby využití v nepřístupném terénu, kam se dřív muselo dopravit robustnější zařízení,“ doplnil Kolářík k nové technice, kterou dvěma miliony zadotoval Olomoucký kraj a jejíž pořízení vyšlo celkem na 3,18 milionu.
Kromě profesionálních jednotek bylo páteční dopoledne významným momentem i pro dobrovolné hasiče celkem ze 16 měst a obcí. Také místní jednotky budou moct využít lepší prostředky, než jaké měli dosud k dispozici. K dobrovolníkům zamířilo sedm cisternových automobilových stříkaček, tři velitelské automobily a osm hydraulických vyprošťovacích zařízení. Budou sloužit pro potřeby jednotek kategorie II. a III., které pomáhají i v okolí svých obcí a tvoří s profesionálními hasiči základ pokrytí regionu jednotkami požární ochrany.
„Dlouhodobě máme systém nastavený tak, že když hasičský záchranný sbor dostane novou techniku a vybavení, tak starší, ale plně funkční techniku předává městům a obcím ve prospěch jimi zřizovaným jednotkám požární ochrany. Za celou historii hasičského záchranného sboru jsme dosud neměli možnost předávat takové množství techniky jako dnes. Z tohoto pohledu je to určitě historický okamžik. Myslím, že dnešním dnem učiníme další velký krok ke zvýšení bezpečnostní v našem regionu,“ upozornil Karel Kolářík.
Vděk a uznání směrem k profesionálním i dobrovolným hasičům vyjádřil také hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (STAN).
„Není pochyb, že podpora hasičů je zároveň podporou obyvatel celého kraje. Jako taková je, mohu říct, stoprocentní. Naše podpora nebude polevovat a pokud to bude v ekonomických silách, tak bude i narůstat,“ dodal hejtman Suchánek.