Vyšel sborník příspěvků z konference platformy HOPE-LOG o humanitární logistice. Dne 13. prosince 2023 proběhla v Divadle U Hasičů konference platformy HOPE-LOG, kde zástupci státu, neziskového sektoru, akademického prostředí a komerční sféry přednesli příspěvky z oblasti humanitární logistiky.

Sborník z konference si můžete stáhnout na tomto odkazu.

SBORNÍK z konference - KE STAŽENÍ