Zástupci Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) v čele s generálním ředitelem HZS ČR genpor. Vladimírem Vlčkem přivítali ve středu, 14. 2. 2024, delegaci Spolkové republiky Německo. Součástí německé delegace nebyla pouze spolková ministryně vnitra a pro vlast Spolkové republiky Německo (SRN) paní Nancy Faeser, ale také např. velvyslanec SRN v Praze Andreas Künne či viceprezident Spolkové agentury pro technickou pomoc (THW) Dierk Hansen. Za SH ČMS se jednání účastnil náměstek starostky Jaroslav Salivar.
Zástupci obou delegací vyzdvihli především vzájemnou spolupráci, jejíž vysoká úroveň se potvrdila při rozsáhlých lesních požárech v Českém Švýcarsku v roce 2022. Česká strana mimo jiné představila organizování jednotek požární ochrany v České republice včetně podrobné analýzy o počtech a druzích zásahů. Z úst představitelů delegace SRN zaznělo především to, jakým způsobem fungují jednotky požární ochrany v SRN a také to, že dobrovolní hasiči tvoří v jejich zemi celých 98 % všech hasičů.
 
Dále byl zmíněn fakt o vysokém technickém standardu, který v SRN zajišťuje organizace THW.
HZS ČR spolupracuje s THW již od roku 2001. Tato spolupráce je založena na vzájemném partnerství, přátelství a porozumění. Rozvíjena a prohlubována je na základě Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích č. 10/2003 Sb. m.s. (v ČR). Pro další intenzivní spolupráci byly oběma stranami identifikovány odborné oblasti, ve kterých si HZS ČR a THW mohou vzájemně vyměňovat informace a zkušenosti a zároveň poskytovat kvalitní znalosti a dovednosti v oblastech své působnosti. Obě strany vidí možnosti vzájemné spolupráce zejména v rámci pravidelné výměny informaci a zkušeností, odborných přednášek, společného výcviku, společných cvičení a v případě potřeby i při společných zásazích při mimořádných událostech.
Po úvodní části, představení jednotlivých členů delegací a sdělení okruhů pro budoucí možnou spolupráci se obě delegace přesunuly do Národního operačního a informačního střediska, se kterým se seznámily. Následoval přesun na hasičskou stanici č. 3 v Praze-Holešovicích. Zde byly, obě delegace, přivítány ředitelem Hasičského záchranného sboru města Prahy (HZS hl. m. Prahy) brig. gen. Luďkem Prudilem. Po prohlídce stanice a seznámení se s technikou, kterou HZS hl. m. Prahy disponuje následoval přesun delegací k dalšímu jednání na Ministerstvo vnitra.
 
por. Bc. Kamila Langerová
zastupující tisková mluvčí
MV-generálního ředitelství HZS ČR