S velkou lítostí Vám oznamujeme, že v pátek 26. dubna 2024 zemřel ve věku 82 let Zasloužilý hasič a bývalý starosta SDH Zruč JIŘÍ BERAN.

Rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Čest jeho památce.

OSH Plzeň-sever


Pan Beran byl členem dobrovolných hasičů od roku 1961. Za svou aktivní a obětavou činnost si vybudoval uznání a respekt nejen ve svém sboru, ale i v nejbližším okolí. Více jak 15 let byl starostou sboru SDH Zruč a od roku 2014 vykonával ve sboru funkci náměstka, a to až do svých posledních dnů. Zasloužil se o vybudování zázemí jak pro sbor tak i pro jednotku a vždy podporoval práci mladých hasičů. Za svou činnost byl několikrát oceněn hasičskými vyznamenáními a v roce 2012 mu byl v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi udělen titul Zasloužilý hasič, který mu za celoživotní podporu hasičské myšlenky právem náležel.

Pan Beran se rád a s chutí sobě vlastní účastnil jak sborových, okrskových i okresních akcí, byl nápomocen při organizování soutěží a také pravidelných jednáních Aktivu Zasloužilých hasičů. Před dvěma lety oslavil významné životní jubileum 80 let, při této příležitosti mu byla udělena Záslužná medaile OSH Plzeň-sever.
Bylo-li na světě zásluhou dobrého člověka trochu víc lásky a dobroty, trochu víc světla a pravdy - měl jeho život smysl a zůstane navždy zapsán v našich srdcích!
 
Poslední rozloučení s panem Beranem se uskuteční v úterý 14. května 2024 od 14ti hodin na Ústředním hřbitově v Plzni.
 
Alena Foldová
starostka OSH Plzeň-sever