V pátek 26. dubna 2024 Odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva při OSH Ústí nad Orlicí uspořádala opět po dvou letech odbornou přípravu „Orientace v neznámém prostoru za snížené viditelnosti“, pod odborným vedením příslušníka HZS Pardubického kraje Davida Hynka. Tentokrát se tato akce konala na požární stanici HZS Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě. Co čekalo 28 členů SDH z okresu Ústí nad Orlicí a Svitav?

Nejprve teoretická část, kde lektor proškolil účastníky se způsoby vyhledávaní a pak už jenom praxe. Byla to cca 1 hodina intenzivní činnosti v tréninkových prostorách, které byly upraveny jako byt s různými nástrahami (např. tlakové lahev, zraněná osoba) a zakouřeny „diskotékovým kouřem“. Lektor je pozorně sledoval prostřednictvím termokamery, aby mohl hodnotit jejich činnost. Toto hodnocení si každá skupina po odborné přípravě vyslechla od lektora, byly upozorněny na nedostatky, ale rovněž i pochvala padla. Odměnou po namáhavé činnosti bylo drobné občerstvení.

Poděkování patří celé Odborné radě prevence a ochrany obyvatelstva, lektorovi Davidu Hynkovi, a hlavně všem účastníkům odborné přípravy.

Květa Bogapovová
vedoucí ORP a OO OSH Ústí nad Orlicí