V neděli 28. dubna se sešli hasiči a jejich příznivci na tradiční hasičské pouti, aby společně oslavili svátek svého patrona sv. Floriána. Po roce se sešli dobrovolní hasiči z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, aby v křtinském barokním chrámu Jména Panny Marie společně oslavili svátek svého patrona sv. Floriána. 

Již 21. pouť začala tradičním slavnostním průvodem od koupaliště ke kostelu za vedení rmažoretek z Kanic a koněspřežné stříkačky rovněž z Kanic a dechové hudby Sivické kapely následované více jak 300 hasiči v historických a vycházkových stejnokrojích ze 33 SDH a jejich příznivců, včetně zástupců hasičských sborů ze Slovenska. Je to největší setkání hasičů na jižní Moravě. Zaslouženě má statut krajské pouti Jihomoravského kra­je a konala se pod záštitou hejtmana Mgr. Jana Grolicha. Závěr průvodu tvořilo jak 32 hasičských vozidel. Za doprovodu zvonů vstoupila četa praporečníků do chrámu, kde byla sloužena mše za živé a zemřelé hasiče. Hlavním celebrantem byl Michael Josef Pojezdný O.Praem, emeritní opat strahovský.

Po bohoslužbě následoval na náměstí program s ukázkami zásahů historické i moderní hasičské techniky. Nejprve proběhlo požehnání nového praporu dobrovolných hasičů z SDH Rosice (okr. Chrudim). Následovaly zdravice hostí, kde promluvil např. hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich, poslankyně Petra Quittová a také prezident Dobrovolné požární ochrany Slovenské republiky Bc. Jozef Smolinský. Pro četné diváky byly připravené ukázky zásahu na hořící domeček za pomoci historické koněspřežní stříkačky od SDH Kanice. Své umění předvedli mladí hasiči z přípravky SDH Kanice při stříkání z džberových stříkaček na cíl a také starší žáci z Kanic předvedli požární útok z cisternové automobilové stříkačky. Obě družstva dostala na památku pamětní pohár. Hlavní ukázku předvedli hasiči z SDH Babice nad Svitavou a z SDH Březina, kdy předvedli zásah na hořící automobil s ošetřením popálené osoby. A na náměstí se nacházela výstavka historické techniky.

O pitný režim vč. naplnění žaludků účastníků pouti se mimo místních restaurací starali hasiči z SDH Bukovina se svým gulášem z polní kuchyně či masem z grilu. Cigárka z udírny u restaurace U Farlíků, ve které bylo hlavní zázemí hladových a žíznivých účastníků pouti, chutnala výborně. Pro děti byl připraven stánek s Hasíkem z Blanska a děti si zde vyzkoušely hasičské dovednosti. První pomoc zajišťovali hasiči z SDH Babice nad Svitavou. Odpolední program ukončila unikátní zvonohra s 33 zvony, největší v Evropě a pozvání na již 22. hasičskou pouť, opět v tradičním termínu poslední dubnovou neděli, tedy 27. 4. 2025. Organizaci celé slavnosti zajišťovali Farnost Křtiny, Městys Křtiny, SDH Křtiny, SDH Bukovina, SDH Habrůvka a SDH Babice n/Svit. Dík patří všem organizátorům této slavnosti.

Matuška Petr