Milínov/Hlavňovice – Datum 16.4.1899 se zapsalo do historie obce Hlavňovice jako den založení SDH Milínov. Oslavu 125. výročí založení sboru sbor naplánoval na 4. května 2024, na svátek sv. Floriána, patrona všech hasičů.

Slavnosti byly zahájeny u hasičské zbrojnice, kde bylo veřejnosti umožněno prohlédnout si prostory zbrojnice, historické stříkačky, kroniky a fotografie, které dokumentují bohatou historii sboru. Oslav se zúčastnili hosté, mezi nimiž nechyběli náměstek starosty KSH Plzeňského kraje Josef Veith, starosta OSH Klatovy Jaroslav Šimáček, náměstek starosty OSH Klatovy Josef Noha, starosta okrsku č. 16 Ing. Pavel Prosr, starosta OÚ Hlavňovice p. Josef Waldmann, zástupci sborů SDH Velhartice, SDH Hory Matky Boží a SDH Chotěšov s praporem, zástupci sborů SDH Nemilkov a SDH Pích.   

Program pokračoval slavnostním pochodem k pomníku padlých, kde byl položen věnec. Pochod byl doprovázen Dechovým orchestrem lidové školy umění Švihov pod vedením Josefa Babky. Jejich hudba potěšila nejen hasiče, ale i přítomnou veřejnost.

Slavnostní valná hromada, která následovala byla zahájena vystoupením žáků ZŠ a MŠ Hlavňovice, pod vedením ředitele školy Mgr. Milana Matouše. Starostka sboru paní Jiřina Janečková ve svém projevu zmínila důležité historické události a následně společně se zástupci OSH Klatovy odměnila vybrané členy sboru za jejich dlouholetou oddanost a aktivitu. Závěrem oslav byla Májová taneční zábava, která příjemně zakončila slavnostní den.

Oslavy 125. výročí založení SDH Milínov byly nejen příležitostí k připomenutí významného milníku v historii sboru, ale i k ocenění práce a úsilí všech, kteří se na jeho činnosti podílejí.  

Ing. Lenka Matějková

náměstek starosty

SDH Milínov – OSH Klatovy