Nejstarší sbor hasičů v Čechách slaví 160 let Kdyby nebylo Karla Krohna, nebylo by ani hasičského prvenství. Rodáka z nedalekých Bratkovic si dodnes Velvarští velmi váží.

Nablýskané historické i moderní stříkačky a další technika. Plejáda hasičských praporů. Slavnostní uniformy. Dechový orchestr a večerní hasičská tancovačka. To čeká centrum Velvar nadcházející sobotu. Zdejší dobrovolný hasičský sbor totiž slaví 160 let svého založení. A právem se pyšní tím, že je nejstarším hasičským sborem v českých zemích. „Prvenství Velvar je nezpochybnitelné a naprosto přesně doložené historickými dokumenty. Svědčí o tom dekret o založení v roce 1864, jejž jsme od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska převzali u příležitosti oslav pořádaných před deseti lety,“ konstatuje člen sboru Libor Šulc, který jeho historii pečlivě zmapoval.

Velvarští byli prozíraví

Nicméně minulost velvarských hasičů se začala psát ještě o nějaký ten pátek dříve. Už v roce 1843 vydaly Velvary nový požární řád, kterým reagovaly na velký požár, jenž zničil většinu domů a stodol na předměstí. „Všem občanům v něm připadly při vypuknutí ohně určité úkoly. To sice zaručovalo dost pomocníků, ale ne dobře vycvičených. A tak mohli napáchat více škody než užitku. Podobné problémy se projevovaly také v dalších městech, ale nejdříve a nejdůrazněji byly pochopeny právě ve Velvarech,“ říká Libor Šulc. Iniciativa založení dobrovolného a řádně vycvičeného hasičského sboru vzešla od Karla Krohna (1846–1913), rodáka z nedalekých Bratkovic, později velvarského měšťana a v devadesátých letech 19. století i starosty města. „V mládí odešel na zkušenou do Hamburku, kde viděl obrovský požár obchodního domu. Obdivoval zručnost záchranných čet a po návratu o tom vyprávěl svým mladým přátelům v hostinci Sladovna. Nadchl je myšlenkou na ustanovení dobrovolné organizace, která by pomáhala spoluobčanům při všech větších neštěstích ve městě i jeho okolí,“ připomíná Libor Šulc.

V březnu 1864 Velvarští schválili vznik spolku, podle dobových dokumentů tedy konkrétně „Sboru dobrovolných hasičů, který si za povinnost bral, pomocí již stávajících nařízení při požárech život a majetek města Velvar a nejbližších obcí neúnavnou přičinlivostí, nezištným sebeobětováním a zevrubnou obeznalostí v náležitých pracích služebních hájiti a chrániti.“ V květnu téhož roku se ve zmíněném hostinci Sladovna konala ustavující valná hromada sboru. Mužstvo bylo rozděleno na čtyři odbory – lezce, bourače, čerpače a stráž bezpečnosti. V době založení měl sbor 51 členů, z toho 47 činných, tři čestné a jednoho lékaře.

Nejsou žádní dědci, hasí i ohně

Současný velvarský hasičský dobrovolný sbor má 121 členů, z toho 42 mladých hasičů. Každoročně pořádá na počest svého zakladatele soutěž Dědkiáda v požárním útoku hasičských družstev starších pánů nad 35 let. Závodníci při ní musí nabrat vodu a pomocí požární motorové stříkačky ji dostat do rozvinutých a spojených hadic tak, aby co nejrychleji srazili připravené terče. Disponuje ale i vlastní výjezdovou jednotkou o 29 členech, která ve spolupráci s profesionály vyjíždí k požárům, technickým zásahům a dopravním nehodám nejen v blízkém okolí města. Například před rokem pomáhali velvarští „dobráci“ dalším složkám integrovaného záchranného systému při tragickém pádu větroně mezi Sazenou a Straškovem. Při nehodě letadla jeden muž zemřel, dalšího přepravil vrtulník s vážnými zraněními do nemocnice. Jen o pár dní dříve vyjížděli také k likvidaci obrovského požáru autovraků v kladenském Kovošrotu. Zásah tady trval dva dny a plameny způsobily škodu za 10 milionů korun.

Důležité milníky z historie

  • 25. října 1846 se narodil zakladatel sboru Karel Krohn
  • 12. března 1864 vznikl ve Velvarech první dobrovolný hasičský sbor v Čechách.
  • Ustavující valnou hromadu měl 22. května.
  • 14. února 1914 Karel Krohn umírá, jeho pohřbu se zúčastnilo ohromné množství lidí z blízka i daleka.
  • Roku 1954 byla dokončena stavba hasičského domu a v roce 1984 byla ve Velvarech slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice.
  • V roce 1995 byl uspořádán první ročník hasičské soutěže memoriálu Karla Krohna – Dědkiáda.

autor: Robert Božovský, redaktor MF DNES

zdroj: MF Dnes - Střední Čechy, 15. 5. 2024, strana 16.