V letošním roce proběhl již 10. ročník festivalu architektury Open House Praha, do něhož se zapojilo rekordních 115 objektů. Jedním z nich byl právě Hasičský dům na Vinohradech, jehož interiéry si mohli návštěvníci festivalu prohlédnout v sobotu 18. května od 10.00 do 18.00 hod.

Dům České zemské hasičské jednoty neboli Hasičský dům byl vybudován v moderním funkcionalistickém stylu, typického železobetonovou konstrukcí, pásovými okny či plochými střechami, v letech 1926-1929 podle projektu architektů Tomáše Pražáka a Pavla Moravce. Svého času nejvyšší obytná budova v Praze, jíž se přezdívalo „první pražský mrakodrap“, představovala ojedinělý architektonický komplex situovaný na rozhraní ulic Římská a Blanická na pražských Vinohradech. Byla projektována jako místo pro kanceláře, obchodní prostory, bytové jednotky, školicí středisko, restauraci či divadelní sál. Nárožní věž o devíti podlažích představovala symboliku hasičských zbrojnic. Není bez zajímavosti, že na výstavbu Hasičského domu věnoval částku 25 tisíc korun první československý prezident Tomáš G. Masaryk.

Nejen výše uvedené zajímavosti, ale také mnoho dalších informací se mohli v sobotu 18. května dozvědět návštěvníci Hasičského domu. Již před startem první prohlídky v 10 hodin čekala před vstupní recepcí do Hasičského domu početná skupina prvních návštěvníků, kteří zařadili Hasičský dům do svého putování po mimořádně zpřístupněných objektech označených bílými a modrými balónky. Po celý den se věnovaly návštěvníkům tři dvojice našich průvodců. První průvodcovská dvojice přivítala návštěvníky v recepci Hasičského domu, seznámila je s historií stavby a také s příběhy některých ze 49 památných neboli základních kamenů. V prostoru recepce byla umístěna projekční obrazovka, na níž formou nekonečné smyčky byla promítána projekce umožňující náhled do prostor, které nebylo možno v rámci Open House fyzicky navštívit. Jednalo se o technické zázemí, hotelové pokoje a v neposlední řadě také o divadelní sál a jeho zákulisí. Posléze se skupina přesunula do vstupní pasáže před divadlem, kde bylo navázáno na zmíněnou projekci výkladem z kulturního života v Hasičském domě.

Za spolupráce tří milých dobrovolnic zajištěných přímo organizačním týmem festivalu Open House Praha byli návštěvníci poté nasměrováni do prostor pivovaru, kde byli seznámeni s informacemi týkajícími se výroby lahodného moku přímo tamějšími zaměstnanci. Posléze mohli návštěvníci pokračovat vstupem z Blanické ulice a prohlédnout si chodbu s výstavou hasičských artefaktů před kancelářemi SH ČMS, kde jim byly poskytnuty základní informace o činnosti sdružení další dvojicí našich průvodců. Poslední dvojice průvodců čekala na návštěvníky na terase v 6. patře a asistovala návštěvníkům při pozorování okolí Vinohrad prostřednictvím dalekohledu. Ačkoliv se ranní počasí jevilo jako celodenní návštěva deště, příroda jako zázrakem uposlechla naše přání a po zahájení Open House se dal déšť na ústup, a dokonce se v průběhu dne objevilo také slunce, tudíž již nic nebránilo návštěvníkům pokochat se výhledem na Prahu.

Velice nás těší, že návštěvníci přicházeli intenzivně v průběhu celého dne. Zahajovací prohlídky v recepci začínaly zpravidla každých 25 až 40 minut dle přítomných návštěvníků. Skupiny čítaly v průměru 20 osob. Někteří návštěvníci se rozhodli využít jen část nabízeného programu a vypravili se na výhled z terasy. Během celého dne tedy odhadem prošlo Hasičským domem minimálně 450 až 500 návštěvníků.

V průběhu dne jsme zaznamenali spoustu milých setkání s návštěvníky, kteří se aktivně zajímali o dějiny Hasičského domu. O své dojmy se podělil návštěvník, jenž v Hasičském domě před lety pracoval, či návštěvnice, která absolvovala prohlídku také v loňském roce. Předmětem jejího dotazu byla zachovalá a funkční stříkačka Sboru dobrovolných hasičů Braník, jež je trvale vystavena v recepci. Zde jsme podali informaci, že tento nádherný kousek historické hasičské techniky se účastní oslav 160. výročí založení prvního českého hasičského sboru ve Velvarech, přičemž náš výklad neopomněl zmínit jeden ze základních kamenů pocházející právě z Velvar. Poslední návštěvníky jsme v prostoru recepce přivítali v 17:45 hod.

Sobota 18. května pro nás představovala velmi příjemně strávený den nabitý novými dojmy. Dovolte mi poděkovat všem návštěvníkům, kteří do Hasičského domu zavítali. Děkuji také všem členům průvodcovské služby za celodenní nasazení a nesmím opomenout tři skvělé dobrovolnice ze strany festivalu Open House, které neúnavně po celý den korigovaly prohlídkové skupiny, směřovaly návštěvníky do dalších prostor v Hasičském domě a podávaly potřebné informace.

Velmi nás těší, že jsme mohli být součástí skvělého projektu Open House.

Za průvodcovský tým

Petra Myslínová Cejpková

ODKAZ NA FOTOGALERII