S velkou lítostí Vám oznamujeme, že v neděli 16. června 2024 zemřel ve věku 60 let člen VV SH ČMS a člen Ústřední odborné rady sportu ROMAN MÁCHA.

Rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Čest jeho památce.

KSH Olomouckého kraje


Roman Mácha byl členem sboru dobrovolných hasičů Velký Týnec. Svou práci ve sdružení začal aktivně jako trenér sportovních kolektivů mužů a žen. Pod jeho vedením se na MČR v požárním sportu kvalifikovalo družstvo žen v roce 2005 a 2006 z OSH Olomouc. Jako trenér nadále pokračoval i v pozdější době a družstvo žen o generaci mladší, pod svým vedením, dovedl na 2. místo a o rok později dokonce k vítězství, v seriálu soutěží Tohatsu Fire Cup, který probíhal v okrese Olomouc. 

Kromě sportovní činnosti byl R. Mácha i aktivní i v oblasti represe. Byl velitelem sboru Velký Týnec a stejně tak byl i vedoucí KORR, člen ÚORR a velitel družstva JSDHO. Jako člen VV SH ČMS působil až do svých posledních dní. Rovněž absolvoval Universitu III. věku v Jánských Koupelích a podílel se na organizaci různých akcí, např. Pyrocar, také velel přehlídce SDH u příležitosti oslav vzniku republiky v roce 2018. Od roku 2002 se zúčastňoval Mistrovství ČR v požárním sportu ve funkcích hlavního rozhodčího, pomocného a úsekového rozhodčího a rozhodčího disciplíny. Od roku 2012 se pravidelně účastnil i Mistrovství světa v požárním sportu a olympiád (Polsko- Jaroslaw, Francie - Mulhause, Turecko - Izmir, Rakousko - Villach, Slovisko – Celje). Patřil do tříčlenné komise, která školila instruktory v požárním sportu a měla pověření z GŘ HZS. V roce 2023 mu byl udělen Řád sv. Floriana.