S velkou lítostí Vám oznamujeme, že ve čtvrtek 27. června 2024 zemřel ve věku 82 let Zasloužilý hasič a člen SDH Počedělice VÁCLAV ŠLECHTA.

Rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Čest jeho památce.

OSH Louny


V. Šlechta se stal hasičem v roce 1969, kdy vstoupil do SDH Počedělice. V roce 1990 byl zvolen starostou SDH a ve funkci setrval až do roku 2005. Od roku 1979 byl členem VV OSH Louny, kde aktivně působil v radě mládeže, a po osmi letech se stal jejím vedoucím. Zároveň se stal i rozhodčím v požárním sportu, kde aktivně působil také do roku 2020. Pro vleklé zdravotní problémy se vzdal těchto funkcí a užíval si zasloužený důchod.

Byl držitelem několika resortních vyznamenání, a v roce 2002 mu byl slavnostně udělen titul Zasloužilý hasič v Přibyslavi. Od roku 2010 se stal vedoucím Aktivu zasloužilých hasičů při OSH Louny a velice dobře ho vedl až do roku 2020, kdy toto pomyslné žezlo předal po volbách novému vedoucímu.

Hasičské činorodé práci věnoval značnou část svého života, a proto vzdáváme čest jeho památce a přejeme klidný odpočinek v tom hasičském nebi.