Už 150 let existuje v Bechyni sbor dobrovolných hasičů. Výročí oslavili jeho členové v pátek 5. července velkým průvodem a doprovodným programem pro všechny generace. Zároveň připomněli padesát let existence Hasičského muzea. Bechyně Skvělou podívanou nabídl v pátek 5. června v Bechyni hasičský průvod, který byl jedním z hlavních bodů programu oslav výročí 150 let trvání sboru dobrovolných hasičů ve městě.
V průvodu šli nejen zástupci bechyňských hasičů a téměř dvaceti dalších sborů, ale klusala v něm i dvě spřežení s hasičskými stříkačkami a jela celá skupina vozidel užívaných v minulých desítkách let těmi, kteří naplňují známé heslo „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci“.
 
Podle starosty SDH Bechyně Jana Pazdery připravili organizátoři ve spolupráci s dalšími sbory také několik ukázek práce hasičů a jejich techniky na náměstí. Program byl nachystán také pro děti. „U příležitosti výročí byli oceněni tři členové sboru vysokým hasičským vyznamenáním. Medaili svatého Floriána za dlouholetou činnost v různých funkcích obdrželi Luboš Klobása, Vladimír Filip a Václav Vosecký,“ vyzdvihl kolegy Jan Pazdera a doplnil, že další členové obdrželi příležitostnou medaili, která byla vyražena k výročí vzniku hasičstva v českých zemích. „Členům sboru Bechyně i dalších sborů patří velký dík za organizaci výročí, za ukázky zásahů i techniky a poděkovat bych chtěl i sponzorům,“ doplnil starosta SDH Bechyně.
Na náměstí byl slavnostní nástup a stužkování praporů, kterého se zúčastnil i místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek.
Bechyňští hasiči se vedle výjezdové jednotky, která je v pětistupňové škále zařazena na třetí stupeň, mohou pochlubit i muzeem, které funguje už 50 let a nabízí exponáty staré i několik staletí.
 
PEČLIVÉ PŘÍPRAVY
Přípravy oslav trvaly podle Petra Halamy, člena výboru, který měl na starost i řazení techniky na náměstí, přibližně půl roku. „Nejdříve to byla volba termínu s oslovením dalších sborů a okresního a krajského vedení dobrovolných i profesionálních hasičů. Letos je výročí hodně,“ přiblížil Petr Halama. Doplnil, že sbory vznikaly ve velké vlně ve většině obcí během zhruba dvaceti let na základě výnosu, že obce mají zakládat hasičské sbory. Nejstarší sbory jsou staré přibližně 160 let.
Podrobnosti o hasičské historii se můžete dozvědět v muzeu, které vzniklo v Bechyni před padesáti lety. „Původně sídlilo v bývalé židovské synagoze. Potom na náměstí, kde je dnes městské muzeum a před pěti lety se přestěhovalo do nynějších prostor vedle autobusového nádraží. Je přístupné všem,“ pozval Jan Pazdera.
Spousta exponátů se objevila i v průvodu. Vedle motorové a jiné techniky ovšem početné diváky zaujala dvě koňská spřežení se stříkačkami, se kterými přijeli hasiči ze Senožat (u Bechyně) a Bežerovic (u Sudoměřic).
Průvod si nenechala ujít ani Anežka Ďurčeková, která je členkou hasičů od 14 let. „Můj tatínek byl hasič, potom dělal i velitele,“ poukázala seniorka ve slavnostní uniformě na rodinnou tradici a zmínila, že donedávna prováděla v muzeu. Pamatuje i jeho založení, kdy dárci z okolí hojně přispívali různými exponáty. „Také zavolali, že mají starou stříkačku a nabídli nám ji,“ zavzpomínala Anežka Ďurčeková.
 
DOKUMENTOVAL OSLAVY
Mezi diváky byl i starosta SDH Záhoří u Bechyně Miroslav Mžika. „Teď už bydlím v Bechyni, ale jednapadesát let jsem u dobrovolných hasičů v Záhoří. Dnes jsem přišel oslavy zdokumentovat. Fotím už padesát osm let, je to můj koníček,“ uvedl a dodal, že už zajímavé události i natáčí. Dění sledoval společně s Jiřím Novákem. Ten sice přijel na kole v civilu, ale hasičem je také. „Ale už jsem jen přispívající člen. Jsem z Hlavatec,“ sdělil.
Na prapory všech zúčastněných sborů přibyly v pátek čestné stuhy a oslavující SDH Bechyně dostal při této příležitosti také významné ocenění Řád svatého Floriána.
 
zdroj: Strakonický deník, 8. 7. 2024. str. 2.