Cvičení jednotek SDH v roce 2017

            Ve dnech 22. – 23. dubna 2017 pořádala opět Odborná rada represe (dále jen „ORR“) cvičení („Cvičení jednotek SDH v roce 2017“) pro dobrovolné jednotky požární ochrany v okrese Strakonice. Toto cvičení bylo již šestým ročníkem.

            Námětem tohoto cvičení byla dálková doprava vody z vodního zdroje – rybník, na místo požářiště – lesní prostor. Pro členy jednotek se jednalo a organizaci a prověření znalostí signálů pro dálkovou dopravu vody, pro strojníky o obsluhu čerpadel (přenosné motorové, kalové a plovoucí) a obsluhu cisternové automobilové stříkačky.

            Primář MUDr. Pavel Dohnal z 2.oddělení následné péče a Spánkové laboratoře, Nemocnice České Budějovice, a.s., nás seznámil s předlékařskou péčí a zásadami první pomoci. Součástí přednášky byla i praktická část s figurínou. Zde si většina cvičících vyzkoušela praktickou možnost umělého dýchání a přímé masáže srdce.

            Po dobrém obědě se opět pokračovalo ve cvičení. Další část cvičení byla vedena panem Ondřejem Blumou a Veronikou Kosinovou, členy kynologického oddílu jednotky SDH Horní Bříza. Zde pomocí počítačové techniky byla vedena teoretická část ve společenské místnosti. Mezi tím byli umístěni figuranti v lesním prostředí. Po teoretické části a několika dotazech, jsme přistoupili na praktickou část a šli do „terénu“. Cvičící se měli možnost seznámit s praktickou ukázkou psovoda se psem Bertem. Zde proběhlo několik ukázek.

            Pro zpestření cvičení přijela místní jednotka SDH Velká Turná s historickou stříkačkou Henschel. Ukázka byla velice zajímavá a obdivovaná cvičícími jednotkami.

            Po vyhodnocení této části cvičení bylo přistoupeno k dalšímu programu cvičení. Zde se společně s kynology připravily opět zraněné osoby. Námětem bylo hledání zraněných osob v neznámém (lesním) terénu. Cvičící byly rozděleni do dvou skupin, kdy byl v každé skupině zvolen jeden vedoucí. Po vytvoření „rojnice“ a pokynu vedoucího se začal prohledávat určený sektor. V jednotlivých sektorech byli nalezeni figuranti – zraněná osoba na noze, jedna osoba v mírném šoku a dezorientována, další osoba opilá a dezorientována. Všechny osoby byly nalezeny a předány do péče zdravotníkům. Zde se ukázalo, že lze cvičení vnímat zábavnou formou a bylo velice kladně hodnoceno cvičícími, i když terén nebyl vždy ideální (roští, křoviny, skalky atd.). Následně bylo opět vyhodnocení.

            Cvičení proběhlo i přes nepřízeň počasí, které bylo opravdu aprílové. Zázemí bylo v dřevěných chatkách a společenská místnost byla ve vytápěném zděném objektu a bylo jej možné využít od pátku do neděle. Jako každý rok přihlášené jednotky obdržely s předstihem teoretickou část s přílohami se základními informacemi (signály pro dálkovou dopravu vody, zásady umělého dýchání a resuscitace, pátrání v terénu, polohování zraněné osoby). Letošního cvičení se zúčastnilo 10 jednotek požární ochrany v počtu přibližně 80 osob.

            Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě a průběhu cvičení podíleli, jmenovitě primáři MUDr. Pavlu Dohnalovi a jeho manželce, slečně Veronice Kosinové, panu Ondřeji Blumovi a figurantům, majitelům areálu Zobalovým a kolegům Václavu Kotrbovi, Janu Hadingerovi a Václavu Brušákovi.

Vypracoval dne 26.4.2017 Ing. Pavel Škarda, člen ORR a vedoucí cvičení