Ani chladné počasí neodradilo v sobotu 29. dubna 2017 tisíce hasičů a dalších poutníků z účasti na XXIV. mezinárodní hasičské pouti na Svatém Hostýně. Setkali se zde hasiči z celé České republiky se svými zahraničními kolegy ze Slovenska, Chorvatska a Polska. Po nástupu se průvod pod velením Ing. Vladimíra Hanáka a za doprovodu dechové hudby „Provodovjané“ přesunul před baziliku Nanebevzetí Panny Marie. Účastníky poutě přivítal PhDr. Josef Juráň a ve svých zdravicích pozdravili starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, poslanec Parlamentu ČR Ing. Roman Váňa a hejtman Zlínského kraje a senátor Jiří Čunek.

91 historických praporů ze 107 registrovaných sborů dobrovolných hasičů přivedlo účastníky poutě do baziliky a jejího nejbližšího okolí. Mši svatou celebroval arcibiskup olomoucký mons. Jan Graubner. V průběhu mše svaté byl žehnán nový hasičský prapor a další předměty.

Velká účast hasičů i ostatních návštěvníků potvrzuje velkou tradici této nadnárodní hasičské poutě. Pořadatelé z  okrsku Lukovské Podhradí s podporou OSH Zlín, KSH Zlínského kraje a ústředí SH ČMS opět zajistili důstojnou oslavu svátku patrona hasičů, svatého Floriána. Je za námi další setkání naplněné atmosférou přátelství a dobrých vztahů všech účastníků poutě.

Ing. Josef Bernátík, starosta OSH Zlín