Na starém hřbitově v Horažďovicích se minulý víkend uskutečnila vzpomínka na  akt. V komorní atmosféře si přítomní dobrovolní hasiči z Horažďovic, Střelských Hoštic, Sedlice, zástupci Okresního sdružení hasičů Strakonice a v neposlední řadě paní Milada Křižanová, roz. Mayerová připomněli pana Matěje Mayera, aktivního propagátora hasičského hnutí.  Ten se narodil 14. 12. 1848 v Horažďovicích č. p. 63, na tzv. Nové Hospodě, majiteli tohoto hostince jako páté dítě z devíti. Spolu se svým nejstarším bratrem Stanislavem Mayerem spolupracoval na zdokonalování
práce hasičstva po celé zemi. Matěj Mayer  se celý život svojí usilovnou pracovitostí a neúnavnou houževnatostí, zasadil o založení a rozvoj hasičských sborů, nejen ve svém rodném městě, v  okolí, v českých zemích, ale i v zahraničí. Čest jeho památce a odkazu! I po 100 letech od jeho úmrtí jsou vzpomínka a odkaz pana Matěje Mayera stále živé.