Rok uběhl jako voda a v úterý 16. 5. 2017 se ve sportovním areálu Základní školy E. Krásnohorské v Ústí nad Labem opět sešla soutěžní družstva dětí a osob se zdravotním postižením. Ta přijela z různých koutů severních Čech, aby předvedla nejen své znalosti a šikovnost v oblasti požárního sportu a požární ochrany, ale také se společně pobavila. Celkem se zde potkalo 13 týmů.

Již 18. ročník soutěže Speciální hasičská olympiáda pořádalo Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Labem ve spolupráci s  DOZP Ústí nad Labem, p. o.

Soutěž zahájil starosta Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Tomáš Mikšovský. Měl tu čest přivítat zde vzácné hosty, starostu Městského obvodu Město Kamila Hýbnera, zastupitele Ústeckého kraje Pavla Vodseďálka, pracovníka krajského úřadu Jirku Čermáka, ředitele HZS Ústeckého kraje plk. Ing. Romana Vyskočila, ředitele ZŠ E. Krásnohorské Mgr. Martina Alinče, náměstka starosty KSH ČMS Ústeckého kraje Herberta Bartáka, ředitele DOZP Ústí nad Labem Mgr. Pavola Dobiše.

Bohužel v letošním roce to časově nevyšlo poslankyni Parlamentu České republiky Gabriele Hubáčkové, která se akce zúčastňuje již pravidelně, ale i tak na závodníky a závodnice nezapomněla a poslala vítězům něco na zub.

Závodníci soutěžili v těchto disciplínách:

 • štafeta 6 x 30 m s překážkami
 • požární útok na 50 m se džberovou stříkačkou
 • hasičský kuželník
 • vázání uzlů
 • požární ochrana – grafické značky a poznávání závad v domě
 • základy topografie
 • základy první pomoci
 • použití jednoduchých hasebních prostředků

Disciplíny byly speciálně upravené tak, aby měli všichni soutěžící možnost je zvládnout.  

V letošním roce na závodníky a závodnice čekalo překvapení na požárním útoku – nový průhledný tunel, který jsme si mohli pořídit díky finančnímu daru od Ústeckého kraje.

Byla radost sledovat, jak se soutěžící při plnění disciplín snaží, s jakým zápalem bojují, jak ohleduplně se navzájem chovají, jak se mezi sebou povzbuzují. Nejeden vedoucí družstva - "trenér" - se vžil do práce svých svěřenců natolik, že svou slovní podporou strhl k fandění všechny přítomné.


Zkrátka a dobře - kdo nedorazil a neviděl, o hodně přišel.

Jak to všechno dopadlo??

 • 1. místo – DSS Litvínov
 • 2. místo - Včelky - Střední škola obchodu, řemesel, služeb a základní škola Ústí n. L., p. o.
 • 3. místo – Medvědi - DOZP Brtníky, p. o.

Další výsledky na: http://www.oshusti.estranky.cz/clanky/usek-mladeze/specialni-hasicska-olympiada-2017.html

Tato akce by se nemohla uskutečnit bez finanční podpory:

 • Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
 • města Ústí nad Labem
 • Ústeckého kraje
 • společnosti INPEKO, s. r. o.

a materiálně-technické podpory Základní školy E. Krásnohorské.

 

Díky patří také všem, kteří přijeli soutěžit,

a zejména těm, kteří přiložili ruku k dílu.