Cílem ankety je ocenit jednotky za jejich provedené zásahy a sbory za jejich preventivní činnost a jejím prostřednictvím ukázat činnosti dobrovolných hasičů široké veřejnosti a motivovat je a podpořit je v jejich další činnosti.

Kategorie:

1. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

2. Sbor dobrovolných hasičů, hasičský sbor

3. Kolektiv mladých hasičů

 

Přihlašujte se do 15. 7. 2017.

Více informací na www.adhr.cz

VYHLÁŠENÍ