V posledních týdnech jsme zaznamenali stížnosti na neinformovanost funkcionářů sborů dobrovolných hasičů k problematice Zveřejňování přehledu o majetku a závazcích nebo účetní závěrky.

K této povinnosti dané zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů byl 25. 5. 2016 vydán Metodický pokyn č. 4/2016 Zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích nebo účetní závěrky, zveřejněný na www.dh.cz. O povinnosti byli informováni starostové OSH na pravidelných jednáních shromáždění starostů OSH v Přibyslavi. K tématu byly také publikovány články v Hasičských novinách. Konečně, na všechna okresní sdružení hasičů byla informace opakovaně  zaslána elektronicky.

Doporučujeme Sborům dobrovolných hasičů sledovat webové stránky SH ČMS www.dh.cz, kde jsou, kromě jiného, publikovány všechny důležité dokumenty týkající se zákonných povinností spolků.