Tématem posledních dní je mezi dobrovolnými hasiči politováníhodný případ podvodného získání medaile Za záchranu života a Zlatého záchranářského kříže, resp. Ceny generálního mediálního partnera panem Milanem Zadrobílkem.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska bylo na případ upozorněno Policií ČR. Bohužel, návrh na udělení MZŽ p. Zadrobílkovi splňoval veškeré náležitosti dané Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS. Samotného starostu sboru dobrovolných hasičů, který návrh připravil, nenapadlo, že by se mohlo jednat o tak hanebný podvrh. Žádné pochyby neměl ani Výkonný výbor OSH Hradec Králové, ani výkonný výbor KSH  Královéhradeckého kraje.

Výkonný výbor SH ČMS na svém jednání 15. června 2017 problém projednal a rozhodl o odebrání mu udělené medaile Za záchranu života a věcného daru. Doporučil Sboru dobrovolných hasičů Stěžery s přihlédnutím k čl. 22, odst. /1/, písm. b vyloučení p. Zadrobílka z řad členů SH ČMS. Konečně nařídil sborům, OSH a KSH, aby zejména při předkládání návrhů na udělení medailí Za záchranu života a Za odvahu a statečnost, důsledně a podrobně, ve spolupráci se zainteresovanými složkami IZS prověřovali skutkovou podstatu činů nebo chování, které mají být oceněny.