Na tři desítky hasičských sběratelů a historiků z Česka, Slovenska, Polska a Rakouska se sešly ve dnech 22. - 24. 9. 2017 v CHH Přibyslavi. V pátek 22. 9. proběhlo slavnostní zahájení setkání na přibyslavském zámku, kde jednotlivé delegace uvítal náměstek starosty SH ČMS Jan Slámečka společně s ředitelem CHH Jiřím Pátkem a starostou města Přibyslav Martinem Kamarádem. V sobotu 23. 9. odjeli účastníci setkání autobusem do Pardubic, kde si prohlédli centrální požární stanici a KOPIS. Odtud pokračovali do Vysokého Mýta, kde navštívili Regionální muzeum a jeho stálé výstavy. Seznámili se s historií továrny Václava Ignáce Stratílka, který patřil mezi nejvýznamnější české výrobce hasičské techniky. Viděli zde velké množství továrních fotografií či dokumentů. V letošním roce došlo k rozšíření expozice o soukromou sbírku Františka Pecky ze Sobětuch. Oproti dosavadní malé expozici nabídla nová expozice nejen představení většího počtu hasičské techniky z produkce firmy Stratílek a jejich pokračovatelů, ale především naznačuje technický vývoj a v neposlední řadě ukazuje, že i tato technika má své designové řešení, které se vyvíjelo a odráželo dobové trendy. V Muzeu českého karosářství shlédli expozici historie jedné z nejslavnějších karosářských firem Carrosserie Sodomka a sezónní výstavu věnovanou karosářské firmě Petera Vrchlabí. Na místní požární stanici si prohlédli vybavení HZS a SDH Vysoké Mýto. Následovalo pohoštění výtečnými klobáskami a světlým ležákem z vysokomýtského pivovaru. Po návratu do Přibyslavi se uskutečnila burza s výměnou hasičských předmětů. V neděli 24. 9. 2017 na závěr setkání se všichni zúčastnili prohlídky muzea CHH Přibyslav. 6. Mezinárodní setkání sběratelů hasičských předmětů bylo ukončeno společným slavnostním obědem na hotelu Přibyslav.

David Dvořáček, Bohuslav Cerman