1. mezinárodní rozhovory pracovní skupiny pro dějiny hasičství se uskutečnily ve svém jubilejním ročníku opět v Přibyslavi.

Jednání komise bylo zahájeno dopoledne v 10 hodin. Jednání řídil předseda komise Peter Schmid z Rakouska. Vzhledem k tomu, že místopředseda historické komise Frederik Madsen z Dánska již není nadále v komisi činný, byl jednomyslně byl zvolen Rolf Schamberger, ředitel hasičského muzea v německé Fuldě

Večer následovalo slavnostní zahájení za účasti viceprezidenta CTIF Huberta Vettera, náměstků starosty SH ČMS Jana Slámečky a Lubomíra Janeby a dalších funkcionářů. Součástí slavnostního večera bylo i předání osvědčení o prodloužení certifikace hasičského muzea v Přibyslavi o 10 let. Došlo i na ocenění řady přítomných, za českou stranu byli různými hasičskými svazy oceněni Karel Richter, Lubomír Janeba, Jiří Pátek, Vasil Silvestr Pekar a Stanislav Bárta. Na rozhovory zavítalo přes 80 účastníků z 10 evropských zemí (Rakousko, Německo, Francie, Nizozemsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Maďarsko a Česká republika).

Tématem 25. mezinárodních rozhovorů k historii požární ochrany byly hasičské sportovní soutěže a jednotliví referující představili základní teze svých příspěvků. Hlavními referujícími byli Herbert Schanda a Villi Bohlmann, kteří představili hasičské soutěže na mezinárodní úrovni.

Za Českou republiku se účastnili: Lubomír  Janeba, Jiří Pátek, Stanislav Bárta, Vasil Silvestr Pekar, Jan Karel a Milan Křivánek. Do sborníku zpracovali příspěvek Lubomír Janeba a Jiří Pátek.  Zvláštní referát přednesl Frank Wörner, který se věnoval výkonnostnímu odznaku zavedenému pro mladé hasiče v Hitler Jugend.

V pátek účastníci rozhovorů navštívili chrám svaté Barbory v Kutné Hoře, následovala prohlídka městem a návštěva Vlašského dvora.

Příští 26. mezinárodní rozhovory se uskuteční 2. - 5. října 2018 v německém Celle a tématem bude „Personální výboj hasičských sborů“, případně biografie osobností, které zásadním způsobem ovlivnily  vývoj v hasičství. 27. mezinárodní rozhovory se pak uskuteční v roce 2019 v Tulln an der Donau v Rakousku s tématem „Hasiči na vodě a ve vodě“ a v roce 2020 by se měly rozhovory opět vrátit do Přibyslavi.