Začátkem října se ve Zbirohu uskutečnilo 3. pracovní setkání psovodů SH ČMS. Setkání se zúčastnilo celkem 49 psovodů z 9 SDH z celé České republiky a také řada hostů, pomocníků a lektorů.

První jednotka psovodů SH ČMS byla založena v roce 2000 v Hejnicích. Zakládajícím velitelem družstva v Hejnicích byl František Schejbal – současný velitel psovodů SH ČMS a odborný konzultant ústřední odborné rady represe SH ČMS. V současné době je v České republice 10 družstev psovodů, která konstruktivně spolupracují – ať už při pořádání tréninků, přezkoušení nebo přímo pátracích akcí ve spolupráci s Policií ČR a tří celorepublikových pracovních setkání psovodů.

Pracovní náplň třetího pracovní setkání psovodů SH ČMS byla tvořena formou nabídky. Účastníci si mohli při vyplňování přihlášky vybrat z celkem osmi pracovišť (sutinové vyhledávání, plošné vyhledávání motivační, plošné vyhledávání ve dvou sektorech, práce se psy ve výšce s využitím lezeckého trenažéru, základy neodkladné péče a KPR, první pomoc psům, seminář „odměna a trest“ v záchranářském výcviku), následně organizátoři každému vytvořili individuální program na celý víkend.

Nácvik sutinového vyhledávání se uskutečnilo v objektu pivovaru Švabín. Zde byly připravené úkoly jak pro mladé psy-začátečníky, tak pro psy připravené do zásahu (akce se účastnilo několik psů s platným atestem „sutiny“ MV či na něj nominovanými).

Žádný robot nebo uměle detektor pachu dosud psy v sutinách nedokáže nahradit. I v moderní době to jsou právě psi, kteří dokáží nejefektivněji najít v sutině zavalenou osobu. Základem je schopnost pohybu po sutině, dobrý čich a značení lidského pachu štěkáním.

Motivační vyhledávání se odehrávalo v nedalekém lesním porostu. Účastnili se ho převážně psovodi se štěňaty a mladými psy. Ti, kteří se připravují k pátrání v plochách si mohli sami sebe vyzkoušet na vytyčených sektorech v obtížném lesním terénu. Ne každému se podařilo najít v časovém limitu 30 minut oba uložené figuranty.

Stanoviště, na kterém si psovodi mohli zlepšit práci se psy ve výšce, bylo na lezeckém trenažéru v areálu Záchranného útvaru HZS ČR. Smyslem tohoto nácviku je připravit psa i psovoda na případný přesun za pomoci lezecké techniky. Pes by měl přesun ve speciálním postroji snášet bez známek paniky, a hlavně by měl být schopný okamžitě po ukončení přesunu pracovat – pátrat po zavalených osobách. 

V přednáškových místnostech probíhaly tři semináře. Josef Synáč DiS z SDH Blovice, ZZS Plześkého kraje psovodům předvedl základy neodkladné péče a KPR. Zuzana Wildnannová seznámila psovody se základy první pomoci psům. A Kateřina Jančaříková vedla seminář „odměna a trest v záchranářském výcviku“.

Součástí pracovního setkání byl i sobotní slavnostní nástup za účasti vedoucího ústřední odborné rady represe Bc. Roberta Kučery a předání jmenovacích dekretů velitelům družstev psovodů a koordinátorce zahraničních misí.

Ubytování bylo zajištěno v budově Záchranného útvaru HZS ČR. Někteří z účastníků ovšem volili variantu připravených stanech, aby mohli být se svými psy.

Akce by se v této kvalitě nemohla uskutečnit bez podpory sponzorů. Hlavními sponzory byly Plzeňský kraj (finanční podpora) a Hasičský záchranný sbor ČR (zázemí a vybavení). Dále pak Zdravotní pojišťovna MV (dárky pro účastníky), Colloredo-Mannsfeld spol. s r. o. (poskytl k dispozici lesní terény), Švabín s.r.o. (poskytl k dispozici objekt bývalého pivovaru) a Zuzana Eildmannová, která seminář první pomoc pro psy zrealizovala pro účastníky akce zdarma.

Pořádající jednotkou této podařené akce bylo SDH Zbůch v čele s velitelem družstva záchranné kynologie Pavlem Sudzinou.

Autor textu Kateřina Jančaříková a Pavel Sudzina

Autory fotografií jsou Zdeněk Malák a Jana Plívová