Dne 25. listopadu 2017 se uskutečnil seminář velitelů jednotek SDH obcí všech kategorií z Pardubického kraje. Semináře připraveného KSH a HZS Pardubického kraje se účastnilo celkem 242 účastníků. Krajské ředitelství HZS Pardubického kraje zajišťovalo lektory a celý vzdělávací program, včetně potřebných informací pro velitele ve formě sborníku. Lektoři byli příslušníci HZS, ale také ředitel ZZS Pardubického kraje, hejtman Pardubického kraje a vedoucí oddělení krizového řízení kanceláře hejtmana, zástupce Hasičské vzájemné pojišťovny a vedoucí Ústřední odborné rady represe SH ČMS. Dále  v předsálí měli svoje informační stánky společnosti působící v oblasti požární ochrany (THT Polička, Pavliš a Hartman, Požární bezpečnost Jihlava, Dreager s.r.o., Naši hasiči Prostějov a Popálky se svým instruktážním stanem.). KSH zajišťovalo logistiku celého semináře. Stravování, parkování, pronájem prostor v Areálu Fabrika Svitavy a závěrečnou tombolu, kam věnovali hodnotné ceny zúčastněné společnosti (např. zásahové přilby, kalová čerpadla, velkokapacitní svítilny, tlakový čistič Kärcher apod.) Stravování a občerstvení po celý den zajišťovali učni oboru kuchař - číšník Integrované střední školy v Moravské Třebové.

Každý účastník zaplatil poplatek 250 Kč, který zahrnoval studijní materiály a celodenní stravování. Na zajištění semináře dále přispěla HVP, město Svitavy a Pardubický kraj.
Celý seminář měl úspěch a velitelé ve svém závěrečném hodnocení vyjádřili přání uspořádání takového semináře každý rok a již navrhli témata na příští rok.
Jsem přesvědčen, že KSH Pardubického kraje ukázalo cestu možné a nenahraditelné spolupráce mezi Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska a jednotkami SDH obcí. Právě tento seminář ukázal potřebnost a prospěšnost takových setkání.

Josef Bidmon

starosta KSH Pardubického kraje