Začátkem prosince byla v Přibyslavi slavnostně uzavřena rámcová Dohoda o partnerství mezi nestátními neziskovými organizacemi Popálky o. p. s. a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Předmětem této dohody je jednak vzájemná spolupráce smluvních stran na projektu Poradenské centrum a podpora lidí po úraze popálením, dále pak na preventivně-výchovných aktivitách souvisejících s touto tématikou.

Faktická vzájemná spolupráce napříč celou republikou již dlouhodobě funguje. Hasiči se aktivně zapojili do prodeje sbírkového předmětu této neziskovky – náplastí na popáleniny, kterým pomáhají Popálkám se získáním finančních prostředků na jejich aktivity.

Pro vzájemnou součinnost se velice osvědčil i tzv. Preventivní stan. Jedná se o mobilní stan s interaktivními doplňky (např. obří kuchyň, simulace zásahu elektrickým proudem, atd.). Jeho prostřednictvím zajímavým způsobem přímo v terénu informujeme občany o možných rizicích vzniku popáleninového úrazu, následné první pomoci, ale také rozšiřujeme povědomí o celkové osvětě tohoto typu zranění. Zapojujeme širokou veřejnost do problematiky popálenin např. přímo na hasičských akcích.

 Ve středu 13. prosince byla za toto propojení a realizaci projektu společnost Popálky na půdě Senátu ČR předána cena roku 2017 od Akademie pacientských organizací. 

Popálky o. p. s. je organizace, která již čtvrtým rokem pomáhá lidem po popáleninovém úrazu vyrovnat se s fyzickými, sociálními a psychologickými důsledky jejich zranění tak, aby se mohli co nejdříve vrátit zpátky k aktivnímu životu. Zaměřuje se i na jejich rodiny a blízké. V této oblasti se věnuje i prevenci.