V pátek 5. 1. 2018 se na Generálním ředitelství HZS ČR konala roční  bilanční tisková konference, na níž profesionální hasiči vyhodnotili nejen zásahovou činnost, ale také činnost úseku prevence a civilní nouzové připravenosti.

Generální ředitel HZS ČR, genmjr. Drahoslav Ryba v úvodu vzpomněl dvě zásadní události loňského roku, a to požár lakovny ve Zvoli u Prahy, kde došlo k těžkému zranění příslušníka HZS Jana Odermatta, který svým zraněním později podlehl. Tou druhou událostí byl říjnový orkán Herwart, který byl sice zvládnut zásahově, ale nastala řada problémů, např. přetížení systému příjmu tísňových volání, kterých vylo v té nejvyšší vlně cca 5000 za hodinu.

Z úspěšných počinů roku 2017 uvedl Ryba zavedení E-Call (dohledej si samostatnou TZ), zpracování Koncepce prevence nebo  Strategie HZS ČR do roku 2021 s výhledem do roku 2030.

Zásahy

Statistické informace ze zásahové činnosti podal náměstek generálního ředitele pro IZS a operační řízení, brig. gen. František Zadina. U všech druhů událostí došlo k nárůstu počtu zásahů a téměř u všech je to nárůst nejvyšší za posledních 5 let.  U technických zásahů  jej představují především zásahy související s řáděním orkánu Herwart.

Druhy událostí se zásahem jednotek požární ochrany

druh události

2016

2017

požáry

15 730

16 252

dopravní nehody

21 521

22 311

úniky nebezpečných chemických látek

6 698

7 233

technické zásahy

53 714

70 825

radiační nehody a havárie

0

1

ostatní události

92

1181

plané poplachy

7 735

8 286

Celkem v loňském roce bylo celkem 126 089 mimořádných událostí, což představuje nárůst o 20%. Ten je způsoben ptačí chřipkou, prasečí chřipkou a likvidací následků orkánu Hewrart.

Za rok 2017 bylo uskutečněno celkem 2 601 939 volání na linku 112 a 389 730 volání na linku 150. Celkem tedy 2 991 669 volání. To znamená, že linka tísňového volání byla volána každých 10,5 sekundy. Na základě tísňových volání bylo realizováno na 180 000 výjezdů jednotek požární ochrany - tedy každé dvě minuty a 55 sekund.

Počet zachráněných a evakuovaných osob byl v loňském roce 64 932. V roce 2017 byla v ČR každých 8 minut a 6 sekund zachráněna nebo evakuována osoba z ohrožených prostor. V roce 2016 to bylo 70 638 osob. Tento rozdíl je dán tím, že v roce 2016 byl čtyřikrát zásah na nástražné výbušné systémy, např. v obchodních centrech, což znamená velký počet evakuovaných osob. Dále byl zásah na leteckou pumu, kdy bylo v Ústeckém kraji evakuováno 4000 osob.

V roce 2017 pokračoval zásah v muničních skladech ve Vrběticích, který svým trváním od roku 2014 představuje jeden z nejdelších zásahů v novodobé historii požární ochrany.

Hned v začátku roku byla potvrzena ptačí chřipka, což pro HZS znamenalo 1348 zásahů, při nichž bylo nasazeno 5447 hasičů.

V červnu byl ve Zlínském kraji potvrzen prasečí mor a v souvislosti s ním bylo 112 zásahů a to v součinnosti se Státní veterinární správou, přičemž se vesměs jednalo o transport zvířat z neodstupných míst.

Orkán Herwart

Specifický byl tím, že se koncentroval do jednoho dne - 29. října 2017. Za ten jediný den bylo 8254 mimořádných událostí (v případě orkánu Kyril jich bylo za několik dnů 7700). Bylo přijato přes 30 000 tísňových hovorů.  Objevil se problém s přetížením linek a v důsledku toho se mnozí nemohli dovolat několik hodin nebo vůbec. Systém na takový nápor není připraven a  HZS ČR analyzuje všechny problémy, které se objevily, a pracuje na přenastavení systému.

Požáry

Požárů bylo celkem 16 745, které způsobily přímé škody 3 631,4 milionů korun.

Tím největším byl požár výrobní haly na plastové součásti do automobilů v Havrani v okrese Most 22. 1. 2017. Příčina: nedbalost při používání hořlavých kapalin; škoda: 100 milionů Kč na stavbě a 28 milionů eur na technologiích. Zásah byl ztěžován hustou mlhou, silným mrazem. Problémy způsobilo zatarasení uzávěrů plynu a hydrantu hořlavým materiálem nebo neuzavření požárních uzávěrů při opuštění pracoviště. Dále se hasiči potýkali s nedostatečnými zdroji vody. Zasahovalo 15 JPO, tedy 101 hasičů.

Těmi největšími požáry, těmi se škodou přesahující 80 milionů Kč byly tyto:

  • 1. komplex hal pro podnikatelskou činnost, Kopřivnice; příčina: technická závada na elektroinstalaci unimobuňky uvnitř haly; nasazeno zde bylo 33 JPO = 271 hasičů; škoda: 82 034 700 Kč
  • 2. požár lakovny, Zvole, příčina: technická závada na osvětlovacím tělese v prostoru práškové lakovny; nasazeno bylo 41 JPO a zemřel zde jeden hasič a jeden zaměstnanec; škoda 100 milionů Kč
  • 5. Sycorex, Bělčice, příčina: závada na technologii; nasazeno: 39 JPO = 222 hasičů; škoda: 110 milionů Kč

Informace ze Sekce prevence a civilní nouzové připravenosti podal náměstek generálního ředitele pro prevenci a civilní nouzovou připravenost, plk. Daniel Miklós. Úsek se soustředil na revizi stávajícího systému a připravil Koncepci prevence 2018 - 2021. Dále se pracuje na návrzích novelizace, lépe nového zákona o požární ochraně. Ten současný je platný od 80. let a je třeba jej zmodernizovat a zjednodušit.

Úsek prevence se v loňském roce soustředil na kontroly restauračních zařízení - heren, v nichž bylo zjištěno, že 75% zařízení nesplňuje požadavky stanovené zákonem. Bylo zjištěno na 1100 nedostatků a bylo zahájeno více než 100 správních řízení.

Obdobně byly prováděny kontroly kulturních památek, u nichž byly zjištěny nedostatky v 65%, ovšem nebyly tak zásadního charakteru jako u heren. V obou případech se jednalo o nedostatky v podobě nedostupnosti, nefunkčnosti nebo absence ručních hasicích přístrojů, problémy s neprůchodností nebo zatarasením únikových cest.

V oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení se dopracovávají úkoly z koncepce pro roky 2013 - 2020. Na základě Analýzy hrozeb pro ČR bylo zpracováno 22 typových plánů.

Dalším důležitým tématem bylo vzdělávání v otázkách bezpečnosti. HZS prosazuje vznik samostatného předmětu na základních školách.

V neposlední řadě se HZS věnuje také ochraně tzv. měkkých cílů. S Policií ČR byl vytvořen pilotní projekt pro obchodní centra Chodov a Černý Most (Praha)  - zaměstnanci jsou připravováni na všechny typy hrozeb, které v OC mohou nastat.

Ani v loňském roce nechybělo tradiční cvičení v jaderné elektrárně - Zóna 2017se uskutečnila v Dukovanech.

Ekonomika

Podle náměstka GŘ pro ekonomiku, brig. gen. Slavomíra Bella se daří díky prostředkům z Fondu zábrany škod a z evropských projektů pořizovat novou techniku, ale HZS tíží nejvíce oblast investic, na niž nejsou zdroje.

Lidské zdroje

Náměstek GŘ pro řízení lidských zdrojů, brig. gen. Josef Slavík uvedl, že sbor je personálně stabilizován. V roce 2017 došlo dvakrát k 10% nárůstu platů. A také odchodovost je stabilní.

Rok 2018

Závěrem pak generální ředitel informoval o tom, co čeká HZS v roce 2018:

- vyhodnocení orkánu Herwart

- dokončení strategie HZS

- pokračování v započaté práci na novém zákoně o požární ochraně

- otevření čtyř nových požárních stanic - Milovice, Doksy, Vítozeves, Železná Ruda

- stavby/modernizace požárních stanic v Jaroměři, Havlíčkově Brodě, Zlíně a Novém Jičíně a Praze Holešovicích

- modernizace školních a vzdělávacích zařízení v Brně a Zbirohu

- pracovat na novelizaci nařízení vlády č. 34/1986 o odškodňování pozůstalých po dobrovolných hasičích, kteří zemřou při zásahu

- dvě zdravotní pojišťovny - VZP a ZP Ministerstva vnitra - zavedou příspěvek na očkování proti hepatitidě typu A (B) pro členy JSDHO, které vyjíždějí nad rámec své obce

J. Čečrdlová