V úterý 16. ledna 2018 navštívil sídlo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska poslanec Parlamentu ČR, pan Dominik Feri. V průběhu krátkého setkání se starostou SH ČMS Karlem Richterem se zajímal o činnost našeho sdružení.