V pátek a sobotu 6. a 7. dubna se v Centru hasičského hnutí a v Hotelu Přibyslav uskutečnila hned čtyři jednání, resp. školení. V pátek ráno o 9,00 hodině bylo zahájeno školení hospodářů OSH. Na porgramu byly předvším dotace z MŠMT, tedy metodický pokyn pro jejich čerpání v roce 2018. S krátkou přednáškou vystoupil také ekonom SH ČMS Ing. Michal Sojka. O nových partnerech SH ČMS promluvila tisková mluvčí Jaroslava Čečrdlová. Odpoledne pak následovalo celorepublikové setkání vedoucích okresních/krajských odborných rad mládeže s Ústřední odbornou radou mládeže. Vedoucí ÚORM Josef Bidmon přednesl zprávu o činnosti úseku mládeže za uplynulý rok. Náměstkyně starosty SH ČMS Ing. Monika Němečková podala informace o cleorepublikových projektech (72 hodin, Kvítkový den, Popálky atd.). Mgr. Martina Crháková představila specializace pro mladé hasiče v e-learningu. Josef Orgoník názorně předvedl, jak pracovat s Google formuláři, ředitel Kanceláře SH ČMS Ing. Jan Aulický informoval o GDPR a tisková mluvčí Jaroslava Čečrdlová prezentovala nové partnery SH ČSM, mediální partnery našeho sdružení a připravovanou webovou aplikaci Kalendář akcí.

V odpoledních hodinách v Hotelu Přibyslav proběhlo jendání Ústřední odbroné rady vnitroorganizační.

Sobota pak patřila školení stovky přítomných funkcionářů. Na programu bylo GDPR, média, partneři SH ČMS, webová aplikace Kalendář akcí, zpráva ÚKRR, nová pravidla požárního sportu, Organizační řád atp.