Již 17. Hasičská pouť (pouť Jihomoravského kraje) ve Křtinách s euskuteční 29. dubna 2018. Pouť od 9,30 do 14 hodin pořádají Farnmost Křtiny, městys Křtiny a SDH Kanice, Bukovina, Habrůvka, Křtiny a Babice nad Svitavou. Každý rok se akce zúčastní na 40 sborů dobrovolných hasičů a na 500 lidí z řad hasičů i jejich příznivců.

Křtiny jsou dávné poutní místo s národní kulturní památkou - barokním chrámem Panny Marie (podle plánů J. A. Santiniho). Pouť má již dlouhou tradici, v průvodu jede historická i současná technika, jdou praporečníci i mladí hasiči. Mše svatá je sloužena za živé i zemřelé členy hasičských sborů, hlavní celebrant  R.D. Mgr. Pavel Rostislav Novotný O.Praem – duchovní brněnské diecéze pro duchovní službu pro hasičské sbory.

                                                                                           Jaroslav Ondráček

                                                                              náměstek starosty OSH Blansko