Dne 28. dubna 2018 si Svatá Hora připomene událost, kdy před 40 lety díky úsilí a osobnímu nasazení profesionálních i dobrovolných hasičů, armády a dalších složek včetně dobrovolníků z řad občanů, byla zachráněna památka významná nejen pro náš region.

Od „nevinné“ hry dětí vznikl 27. dubna 1978 požár v místech, kde Svatohorské schody odbočují z přímého směru dovnitř areálu. Ten se následně díky dobře hořlavé střešní krytině šířil a postupoval dále do objektu i směrem dolů po schodech. Vysoko šlehajícími plameny byly zasaženy dřevěné podlážky lešení v průčelí opravované části budovy, po nichž se požár přenesl na střechu severních ambitů a dále pak na sousední internát. Velmi rychlé šíření bylo zapříčiněno dobrou hořlavostí šindele na střeše a třistaletým usazeným prachem pod střechou. Požár pravděpodobně vznikl okolo 14:45 hodin a až 15:10 hodin byl telefonicky nahlášen na Ohlašovnu požárů. Postupně se dostavilo na místo zásahu přes 300 hasičů z více jak 40 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Zasahovali zde hasiči z povolání z bývalého okresu Příbram, Beroun, Prahy – západ, Kolín, Kladno, Písek a Strakonic a mnoho dobrovolných jednotek z širokého okolí. Je na místě jmenovat i další subjekty, které se podílely na zdárné likvidaci a záchraně cenného inventáře, zejména – Báňská záchranná stanice Příbram, Technické služby měst Příbram a Dobříš, Vězeňské nápravné zařízení Bytíz, Vojenské útvary Příbram a Jince.

Díky výše uvedeným se podařilo požár Svaté Hory během tří dnů úspěšně uhasit a zachránit tak většinu národní kulturní památky. Na jejich počest a jako dík jejich snaze a obětavosti bude uspořádána dne 28. dubna 2018 na Svaté Hoře vzpomínková akce k „40. výročí požáru Svaté Hory“ organizovaná Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje – územním odborem Příbram ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů Příbram, Městem Příbram a Římskokatolickou farností u kostela Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora. Cílem celé akce je důstojné uctění základních hodnot hasičů a hasičského hnutí.

Již ve čtvrtek 26. dubna 2018 proběhne slavnostní zahájení unikátní výstavy v prostorách Svaté Hory sestavené Římskokatolickou farností u kostela Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora spolu se Státním okresním archivem. Tato výstava instalovaná v expozici muzea Svaté Hory bude i nadále veřejnosti přístupná a k vidění bude nejen fotodokumentace s bohatými komentáři, ale i autentická videonahrávka Svaté Hory po požáru.

Program sobotního dne – 28. dubna 2018 však není připraven jen pro hasiče a jejich příznivce. Tato vzpomínková akce započne Mší svatou. Následně vyjde z parkoviště pod Svatou horou průvod sborů, které zde před 40 lety zasahovaly, a jejich cílem bude náměstí před Pražskou branou. Na tomto místě za účasti nejvyšších funkcionářů Hasičského záchranného sboru ČR, Sdružení Čech, Moravy a Slezska a představitelů Města Příbram a regionu budou předány všem zasahujícím sborům pamětní ocenění.

Odpoledne bude patřit široké veřejnosti. Naplánovány jsou ukázky historické i současné techniky profesionálních i dobrovolných sborů. Diváci budou mít možnost například srovnat zásah tehdejší a nyní užívané techniky, sledovat chemický průzkum nebo ukázky slaňování. Poprvé bude v Příbrami představen kouřový stan – stan, ve kterém je simulována situace jako při požáru a veřejnost za doprovodu odborného komentáře si může vyzkoušet podmínky, v kterých hasiči zasahují. Jako perlička bude v rámci prezentované hasičské techniky k vidění vyprošťovací tank, kterým disponuje Záchranný útvar HZS ČR.

I pro děti bude připraveno spoustu zábavy. Jedním z hlavních lákadel pro nejmenší bude skákací automobil. Ty větší pak mohou soutěžit na několika stanovištích, kde budou prokazovat své znalosti, jak chránit sebe a okolí před nebezpečím a také praktické dovednosti. Na ty nejšikovnější v cíli bude čekat odměna!

Tímto Vás všechny srdečně zveme na „40. výročí požáru Svaté Hory“. Přijďte s námi zavzpomínat na tuto událost a zároveň si užít bohatý doprovodný program.

PROGRAM