Krásné počasí přivítalo v sobotu 28. dubna 2018 tisíce hasičů a dalších poutníků na XXV. celostátní hasičské pouti na Svatém Hostýně. Setkali se zde hasiči z celé České republiky se svými zahraničními kolegy ze Slovenska, Chorvatska a Polska. Po nástupu se průvod pod velením Ing. Vladimíra Hanáka a za doprovodu dechové hudby „Provodovjané" přesunul před baziliku Nanebevzetí Panny Marie. Účastníky poutě přivítal PhDr. Josef Juráň a ve svých vystoupeních pozdravili starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, hejtman Zlínského kraje a senátor Jiří Čunek a emeritní prezident slovenských dobrovolných hasičů Ing. Ladislav Pethö. Hosté obdrželi pamětní medaili SH ČMS, vydanou při příležitosti 100 let Československa.

118 historických praporů ze 121 registrovaných sborů dobrovolných hasičů přivedlo účastníky poutě do baziliky a jejího nejbližšího okolí. Mši svatou celebroval arcibiskup olomoucký mons. Jan Graubner. Slavnostní ráz jubilejní poutě podtrhlo vystavení ostatků Svatého Floriána v průběhu mše svaté. V závěru byly žehnány nové hasičské prapory včetně praporce X. propagační jízdy SH ČMS a socha Svatého Floriána, patrona hasičů.

Velká účast hasičů i ostatních návštěvníků potvrdila velkou tradici této nadnárodní hasičské poutě. Pořadatelé z okrsku Lukovské Podhradí s podporou OSH Zlín, KSH Zlínského kraje a ústředí SH ČMS opět zajistili důstojnou oslavu svátku patrona hasičů, svatého Floriána. Ta byla součástí oslav 100 let samostatnosti Československa.

Josef Bernátík, starosta SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje

FOTOGALERIE

REPORTÁŽ