Hezký den přeji, rád bych Vás seznámil s naší cestou za helsinskými hasiči.

Po náročné cestě z Jevíčka do Helsinek nám delegát finských hasičů Flori pomohl s ubytováním a hned začal náš nabytý program. Navštívili jsme hasičárnu dobrovolných hasičů Helsinky-centrum. Tato hasičárna je v podzemí velké budovy. Mají tu na zakázku zhotovena 2 vozidla Volvo a jeden dopravní automobil. Součástí hasičárny je i sauna a společenské prostory. Po prohlídce jsme se přesunuli na večeři do tradiční finské restaurace, kde jsme ochutnali soba a losa. Dále další finskou kuchyni.

Druhý den jsme si udělali prohlídku historického centra a přístavu. Odpoledne jsme navštívili centrální helsinskou hasičárnu profesionálních hasičů. Po prohlídce hasičárny jsme se přesunuli za dobrovolnými hasiči na předměstí helsinek, kde pro nás bylo připraveno občerstvení a přátelské posezení. V rámci večera jsme si prohlédli místní hasičárnu a techniku. Někteří členové naší výpravy vyzkoušeli místní finskou saunu. Také proběhla výměna presentů a dokonce i pracovních stejnokrojů.

Třetí den ráno jsme se vypravili na nejmodernější hasičárnu profesionálních hasičů do města Vantaa. Zde jsme si prohlédli operační středisko a vybavení místních hasičů. Z Vataa jsme se přesunuli podívat na cvičení mladých hasičů a prohlídku výcvikového centra dobrovolných hasičů. Toto centrum je vybudováno ve válečném a protiatomovém krytu. Tento kryt v případě nouze stále plní svoji funkci. Večer jsme navštívili nádhernou Floriho domovskou hasičárnu v městečku Espoo.

Čtvrtý den jsme se vypravili podívat na ostrovní pevnost Suomilena, která je velice nádherná. Naše putování bylo zakončení návštěvou hasičského muzea helsinských profesionálních hasičů. Tato expozice je velice elegantně zhotovena stojí za to si ji prohlédnout. Náš poslední večer a druhý den dopoledne jsme využili k osobním potřebám členů skupiny, jako byl nákup suvenýrů či ochutnávka místních specialit. Odpoledne jsme se přesunuli na letiště a teď se všichni v letadle těšíme domu.

Perličkou celého zájezdu po helsinských hasičárnách bylo Floriho sdělení po našem příletu:

Běžte na vlakové nádraží a sednite na cokoliv a kterýmkoliv směrem. Já na Vás počkám v Helsinkách.

Jiří Bidmon, vedoucí zájezdu

FOTOGALERIE