Výzva pořadu Mise nový domov: Hledáme rodiny, kterým můžeme opravit jejich byt. Na Vás se obracíme především proto, že hledáme rodinu, která se ocitla v tíživé situaci především kvůli požáru či jiné živelné katastrofě. Pomáhali jste v posledním půl roce rodině, které vyhořel byt nebo je zaplavila voda? Víte, že ta rodina dodnes nedokázala všechno sama spravit? Nebo znáte rodinu, která má jiný osud a je v těžké životní situaci ať už např. vlivem rodinných událostí, tragédií, nemoci, či „jen“ vinou nepříznivého osudu a zasloužila by si naši pomoc? Znáte ve vašem okolí někoho, kdo zachránil někomu život, ale sám je ve velké finanční nouzi a vinnou toho jeho rodina bydlí ve špatných podmínkách? Ozvěte se nám...Můžeme pomoci zásluhou štědrého rozpočtu opravdu i v případech, které by jiné řešení nacházely jen těžko.

WEBOVÉ STRÁNKY POŘADU