Dovolujeme si požádat všechny sbory dobrovolných hasičů, aby do 31. října 2018 doplnily své sportovce do evidence aktivních sportovců, pokud tak ještě neučinily v průběhu roku. Stávající evidovaní aktivní sportovci zůstávají v evidenci do roku 2020.

Doplnění je možné prostřednictvím https://prihlasky.dh.cz/default/index/sport

Výmaz aktivního sportovce se provádí prostřednictvím příslušného OSH.

Vysvětlení:

Centrální evidence aktivních sportovců a sportovců v soutěžích je základní podmínkou pro podávání žádostí o dotace v rámci Státní podpory sportu a to např. v programu Můj klub 2019.

Sportovci v soutěžích - registrovaní sportovci, účastníci postupových soutěží (pozn.: hra Plamen, požární sport dorostu, mužů a žen), včetně talentované mládeže v systému SpS a SCM.

Aktivní sportovci - individuální sportovci s účastí min. na 4 otevřených sportovních akcích (oficiální výsledkové listiny), dále sportovci ve volnočasové oblasti s měsíční pravidelnou pohybovou činností (platba měsíčních člen. příspěvků).

Zdroj: MŠMT

Poznámka: Aktivní sportovec v našem sdružení je tedy takový sportovec, který se min. čtyřikrát v roce zúčastnil libovolné sportovní soutěže v jakékoliv disciplíně požárního sportu nebo klasických disciplínách CTIF (liga, pohárová soutěž, memoriál,...).