Již 7. mezinárodní setkání hasičů sběratelů a historiků se uskutečnilo ve dnech 12.-13. 10. 2018 v malebné obci Tvarožnej, na úpatí Vysokých Tater.  Obec Tvarožná leží v okrese Kežmarok v Prešovském kraji na jihozápadním úpatí Levočských vrchů, při hranici vojenského obvodu Javorina. Obec má 707 obyvatel. Sbor byl založen roku 1880. Uvítání proběhlo na místní hasičské zbrojnici. Setkání zahájil předseda ÚvO DPO SR v Kežmaroku Peter Duda, který přivítal hosty z Česka, Polska a Německa. Dále přítomné pozdravila starostka obce a členka sboru Ing. Dagmar Mathiová, která zmínila historii 750 let obce a připomněla blížící se 140. výročí místního sboru. President DPO SR Pavol Ceľuch popřál hodně úspěchů hasičské historii, vyzdvihl podporu dobrovolných hasičů na Slovensku. Dále vystoupil člen prezídia a předseda republikové komise historie DPO SR Peter Kunkela. Peter Duda seznámil s historií dobrovolného hasičstva v Prešovském kraji a v obci. Následovaly zdravice zahraničních delegací. Za delegaci z České republiky pozdravil František Pecka a předal starostce dar. Historik Ľudovít Hoch pozdravil za Slovenskou republiku. Marek Pisarek pozdravil jménem polských hasičů. Augustin Joachim pozdravil za německé hasiče a předal pamětní dar. Zdeněk Moural předal upomínkové předměty SDH Tvarožná z okr. Brno-venkov. Jaroslav Kozák představil knihu „Hasičské vyznamenání na Slovensku 1922-1951“. Po večeři pak proběhla burza a přátelské posezení.

Druhý den se všichni odebrali do Levoče, kde si prohlédli baziliku minor na Mariánské hoře. Je to jedno z nejstarších a nejvýznamnějších poutních míst na Slovensku. Cesta pokračovala do Prešova, kde v Rákociho paláci Krajského muzea účastníky setkání přivítal předseda ÚzV DPO SR Ing. Marek Angeloviča. Následně si prohlédli jak historickou expozici, tak expozici „Z dějin hasičstva na Slovensku“ založenou předsedou ZO SPO Prešov Pavolom Košíkem (1902-1981). Po obědě v restauraci Florián bylo setkání ukončeno.

Text a foto: Mgr. David Dvořáček